Sökning: "Adam Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Adam Eriksson.

 1. 1. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 2. 2. FEM UTMANINGAR VID INFÖRANDET AV DIGITALA EXAMINATIONER : En kvalitativ studie om hur institutioner anpassat examinationsformer till följd av pandemin och distansundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Billström; Hans-Peter Eriksson; Adam Forngren; [2022]
  Nyckelord :Digitala examinationer; Distansundervisning; E-examinationer; Digital examination;

  Sammanfattning : The world is currently in the aftermath of the covid-19 pandemic where our lives and our society are slowly beginning to return to normal. Sweden, among many other countries, implemented regulations regarding social distancing, which had a huge impact among the institutions within Sweden's higher education system. LÄS MER

 3. 3. Samarbete i könshomogena och könsheterogena grupper : En undersökning med anknytning till läsförståelse i svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefine Binnås; Maria Nilsson; Adam Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Heterogeneous; homogeneous; gender; cooperation; reading comprehension; differences; primary school; Swedish; Heterogen; homogen; kön; samarbete; läsförståelse; skillnader; grundskola; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att rikta fokus mot skillnader i samarbete i könshomogena och könsheterogena grupper samt hur dessa skillnader kan tänkas påverka elevers läsförståelse. Genom en kvalitativ undersökning observerades 33 elever i nio grupperingar i årskurs 2 och 3 i svenska grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Ekologiskt hållbara bostadsprojekt - i egen regi : För medelstora entreprenadföretag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonna Eriksson; Adam Olsson; [2021]
  Nyckelord :Project development; process methodology; the building process; ecological sustainability; Egen regi; projektutveckling; processmetodik; byggprocessen; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a plan of procedure for medium-sized construction companies that want to work with project development based on Swedish laws and regulations. The plan of procedure will document how these companies can start with ecologically sustainable housing projects in the initial stage of the construction process. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan IT-kompetens och användarmotstånd mot videokonferensapplikationer : En studie gjord på lärare och studenter vid Linköpings universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Albin Jansson; Adam Eriksson; [2021]
  Nyckelord :användarmotstånd; videokonferensapplikationer; IT-kompetens;

  Sammanfattning : Relationen mellan IT-kompetens och användarmotstånd mot videokonferensapplikationer– En studie gjord på lärare och studenter vid Linköpings universitet. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas och lärarnas IT-kompetens påverkar eventuellt användarmotstånd de utövar mot videokonferensapplikationer inom distansundervisning. LÄS MER