Sökning: "Adam Eriksson"

Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade orden Adam Eriksson.

 1. 11. Generation Z och trovärdighet : En undersökning av generation Z’s uppfattning av trovärdig grön modemarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paulina Gullstrand; Jonathan Moberg; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :generation Z; green marketing; environmental sustainability; sustainable fashion; greenwashing; transparency; generation Z; trovärdighet; grön marknadsföring; miljömässig hållbarhet; hållbart mode; gröntvättning; transparens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka generation Z:s uppfattning om trovärdig grön marknadsföring från kläd- och modeföretag, vilka faktorer som påverkar den samt hur marknadsföringen kan utformas för att öka trovärdigheten. Det empiriska materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 12. Digitaliseringens möjligheter inom skogsindustrin : En kvalitativ studie om digitalisering och blockkedjeteknikens effekter på försörjningskedjan inom skogsindustrin.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Eriksson; Joakim Hedman; [2018]
  Nyckelord :Blockkedjeteknik; CSR; Supply Chain Management; asymmetrisk information; Digitalisering;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan inom skogsindustrin innehåller många olika steg som kan uppfattas komplexa för utomstående parter. Med hjälp av digitalisering finns det möjligheter att göra arbetet mer effektivt, där parter inom försörjningskedjan kan nyttja informationsteknologi för att underlätta beslutsfattande, men även göra arbete mer transparent. LÄS MER

 3. 13. Främlingsfientliga åsikter bland elever : En intervjustudie om religionslärares arbetsstrategier för att motverka främlingsfientlghet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Petersson Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien ämnar undersöka hur lärare i ämnet religionskunskap arbetar mot främlingsfientlighet, hur dem ser på religionskunskapen som medel i detta arbete samt att undersöka vad lärarna har för erfarenheter av främlingsfientlighet inom ramen för skolan. Metod Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där jag intervjuat fem gymnasielärare i ämnet religionskunskap. LÄS MER

 4. 14. Fast, Interactive Soft-Body Animation A Real-Time Physics Engine using Position-Based Dynamics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ludvig PontusWestlund Gotby Patrick Eriksson AdamAndersson Ingemansson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Particle; Simulation; Physics; Position-Based Dynamics; Soft-body dynamics;

  Sammanfattning : Physics simulations for realistic computer graphics is a subject that has been aroundfor a long time. This paper covers the implementation of a framework calledPosition-Based Dynamics with the goal to simulate real-time soft-body dynamicsin an interactive setting. LÄS MER

 5. 15. Analys av besparingsmetodik vid förbättringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Adam Lundin; Filip Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Maskinkostnad; maskintimkostnad; besparingar; kostnader; tillverkningskostnader; svårigheter; brister föräbttringsprojekt;

  Sammanfattning : It becomes tougher for companies that decides to retain their production in high-cost countries to compete with companies that produces in low-cost countries. To compete with the processes in these countries, that mostly consists of manual labour, are often seen as impossible. LÄS MER