Sökning: "Adam Eriksson"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade orden Adam Eriksson.

 1. 11. UTVECKLING AV PROJEKTERINGSANVISNINGAR : En utredning rörande hur projekteringsanvisningar bör utformas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Adam Wänglund; Daniel Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Projekteringsanvisningar; projektering; styrningsverktyg;

  Sammanfattning : In the process of erecting a building, the precursory design and planning stage is of paramount importance. The foremost managing tool during this stage constitutes of the design guidelines, established by the developer. LÄS MER

 2. 12. Ledarskap inom hemtjänsten - Vilka likheter och/eller skillnader finns det i offentlig och privat hemtjänst?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Henrik Classon; Adam Eriksson; Andrej Milikic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Regionala effekter på lönsamhet - Påverkas företag av dess länssäte?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Taurell; Staffan Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Lönsamhet ROA Paneldata Sverige Regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för företag beroende på i vilket län de har sitt säte. Det finns ett antal tidigare studier och undersökningar om olika bakomliggande interna och externa faktorer som förklarar lönsamhet. LÄS MER

 4. 14. Variationer i löslighet (Kd) inom Kindla och dess beroende av pH

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Adam Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Kd; fördelningskoefficient; löslighet; integrated monitoring; avrinnings område ARO ;

  Sammanfattning : Luftvårdskonventionen antogs 1979 för att minska utsläppen av långspridda luftföroreningar. Denna konvention antogs efter det att Sverige och Norge presentera bevis under 1970-talet att försurning av vatten och skog berodde på utsläpp av föroreningar från andra länder i Europa. LÄS MER

 5. 15. Future directions in the study of Asymptotic Giant Branch Stars with the James Webb Space Telescope

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Adam Hjort; [2016]
  Nyckelord :JWST; AGB; Stellar models; Stars; WISE; Photometry; Asymptotic giant branch; carbon stars;

  Sammanfattning : In this study we present photometric predictions for C-type Asymptotic Giant Branch Stars (AGB) stars from Eriksson et al. (2014) for the James Webb Space Telescope (JWST) and the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) instruments. LÄS MER