Sökning: "Adam Fast"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Adam Fast.

 1. 1. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Adam Lind; [2018]
  Nyckelord :musikproducent;

  Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER

 2. 2. Frihet över Heder:En post-strukturell diskursanalys av den mediala debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Baig; Ludvig Olanders; [2018]
  Nyckelord :Heder; Media; Post-strukturalism; Hegemoni; Intersektionalitet; Problemrepresentation; Islamofobi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersvåld är ett omtvistat och känsligt ämne på den politiska dagordningen i Sverige. Förhållningssättet gentemot problematiken delar den feministiska och antirasistiska rörelsen som, å ena sidan värnar etniska gruppers rättigheter och emancipation, men som å andra sidan inte vill underblåsa den tilltagande nationalismen och rasismen. LÄS MER

 3. 3. Konsten att förena en paradox : En kvalitativ studie om hur relationer mellan stabilitet och förändring ter sig inom en organisation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Johansson; Victor Sundell; [2018]
  Nyckelord :Stability; Change; Innovation; Adaptability; Balance; Exploration; Exploitation; Stabilitet; Förändring; Innovation; Anpassningsförmåga; Balans; Experimentering; Exploatering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisationer och företag står inför flera utmaningar vad gäller anpassning till den snabba utveckling som sker i dagens samhälle. Det är vitalt för företag som befinner sig inom snabbföränderliga branscher att agera snabbt och effektivt för att ligga i framkant inom sitt specifika område. LÄS MER

 4. 4. Antenna Characterization with Autonomous UAV and Software Defined Radio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System; Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Lucas Wennerholm; Adam Alenius; [2018]
  Nyckelord :Signal processing; Software Defined Radio; antenna theory; radio; DSP; Signalbehandling; radio; antenner; antenn; antennteori; SDR; mjukvarudefinierad radio;

  Sammanfattning : A measurement equipment with the purpose of measuring the radiation pattern of antennas in the frequency interval 30-300 MHz was constructed. To perform the necessary measurements the equipment needs to be mounted on a UAV, a necessity that demands a low weight from the measurement equipment. LÄS MER

 5. 5. Managing Telework: Investigating Possibilities of Telework for Modern Organizations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ADAM LINDÉN; SIMON OLJEMARK; [2018]
  Nyckelord :Telework; telecommuting; work-life balance; commuting; IT; Telework; distansarbete; balans; arbetsliv; privatliv; pendling; ITinfrastruktur;

  Sammanfattning : Telework is a method of work that lets employees work from other places than the central office. With the world becoming more digitized, technology is becoming mobile and people become accessible wherever they are located. There are many benefits with Telework, but also many challenges that need to be taken into consideration. LÄS MER