Sökning: "Adam Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Adam Forsberg.

 1. 1. Styrning av generation y inom revisionsbranschen : En kvalitativ studie om P-O matchningen mellan generation y och en av de fyra största revisionsbyråerna

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Adam Forsberg; Fanny Gullberg Ringels; [2018]
  Nyckelord :Generation y; Person-Organization fit; Generation y; Person-Organization fit;

  Sammanfattning : Generation y has received a sad image of them as employees, which has led to that employer’s has started to see them as difficult to manage. Because of this, a large amount of the literature has started to focus on highlighting the manageability of the generation. LÄS MER

 2. 2. Pojkar i barnlitteratur : En analys av ideal och normer i fyra barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Maria Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Gender; children´s literature; ideal; norms; masculinity; stereotype.; Genus; barnböcker; ideal; normer; maskulinitet; stereotyp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see which male norms and ideals are expressed in four selected books for children aged 9–12. Is it just a stereotyped ideal that is represented in the books or can others be found as well? The method used for the analysis is critical discourse analysis, proceeding from a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i föreningslivet och dess påverkan på hälsa och livskvalitet för individer med psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Horster; Andreas Hagström; [2015]
  Nyckelord :Delaktighet; fysisk aktivitet; föreningsliv; livskvalitet; psykisk ohälsa och sysselsättning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många individer känner inte hög livskvalitet och hälsa, och där av ett missnöje med sitt välbefinnande. Livskvalitet och hälsan påverkas av att individer inte känner något inflytande i samhället och upplever brist på delaktighet och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. ”Svenska direktörers ersättning följer inte deras prestation”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Forsberg; Gustav Hall; Adam Janson; [2014]
  Nyckelord :Agentteori; Managerialism; Kronism; Direktörsersättning; Horisont-problemet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: ”Svenska direktörers ersättning följer inte deras prestation” Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH 89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP. Författare: Hampus Forsberg, Gustav Hall och Adam Janson Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Agentteori, Managerialism, Kronism, direktörsersättning, horisont-problemet Syfte: Vårt syfte är att undersöka om ersättningen till verkställande direktörer är korrelerad med bolagens ekonomiska prestation under åren 2007 – 2012. LÄS MER

 5. 5. Digital utsläckning av sinussignal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Adam Forsberg; Jonas Ask; [2007]
  Nyckelord :Digital cancellation estimation frequency phase amplitude fast; Digital utsläckning frekvensestimering fasestimering amplitudestimering snabb;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utröner möjligheten att aktivt släcka ut en amplitudstark frekvensmodulerad sinussignal digitalt. Detta skall göras utan förkunskap om signalen gällande fas, frekvens eller amplitud. Eventuellt övriga, men betydligt svagare, sinussignaler i den analoga signalen skall inte påverkas nämnvärt av utsläckningen. LÄS MER