Sökning: "Adam Fröberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Fröberg.

 1. 1. Att inte bevaka en match - En kvalitativ intervjustudie om covid-19-pandemins påverkan på sportjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Heino Ollin; Adam Fröberg; Daniel Dewerud; [2021-02-05]
  Nyckelord :Sportjournalistik; covid-19-pandemin; nyhetsvärdering; leksaksavdelning; yrkesideal; Sveriges Television; Expressen; Göteborgs-Posten; Radiosporten; TV4.; Sports journalism; covid-19 pandemic; news values; toy department; professional ideals; Sveriges Television; Expressen; Göteborgs-Posten; Radiosporten; TV4.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this thesis is to study how the covid-19 pandemic has affected theSwedish sports journalism.Method: Qualitative in-depth interviews with ten Swedish sports journalists, both reportersand editors-in-chief. The interviews were carried out during the autumn of 2020, when thecovid-19 pandemic was still ongoing. LÄS MER

 2. 2. Stuck in the Middle with Agile - Middle Managers' Fragmented Sensemaking

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Adam Hofstedt Fröberg; Max Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :sensemaking; middle managers; agile; organizational change;

  Sammanfattning : Agile is rising in popularity and is increasingly being adopted by large organizations. When organizational change is initiated by senior managers together with other change initiators, middle managers become key actors as they receive instructions, make interpretations, and pass on new instructions about the change to their subordinates. LÄS MER

 3. 3. Hur testar man Isokai-testet? - Bedömningen av ett teoretiskt ramverk för att möjliggöra utvärdering av selekteringstest baserade på fysiska attribut

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Adam Hofstedt Fröberg; André Stengård; [2017]
  Nyckelord :armed forces; physical employment test; selection; human resource management;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces is one of Sweden's largest employers. Despite the organization having a stated goal to increase structural gender equality, women only constituted 8% of the organizations full-time military personnel at the end of 2016. One probable culprit is a test in the organization's recruitment process, the Isokai-test. LÄS MER

 4. 4. Välmående & prestationsmätningar, Finns det ett samband?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Adam Fröberg; Susanna Thörn; [2015]
  Nyckelord :well-being; performance measurements; professional services; välmående; prestationsmätningar; professionella serviceföretag;

  Sammanfattning : Sjukskrivningarna ökar allt mer i Sverige, framförallt sjukskrivningar som beror på det psykiska välmåendet och stress har ökat. Prestationsmätningar har blivit allt vanligare på arbetsplatser. Det kan bland annat vara för att kontrollera vad som producerats, för att kunna utveckla arbetsplatsen eller för att kunna budgetera. LÄS MER