Sökning: "Adam Gullsby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Gullsby.

  1. 1. Rave - Återuppstånden Drogromantik eller Danskultur?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Adam Andersson Gullsby; Jesper Dunell; [2016]
    Nyckelord :Collective effervescense; Ecstasy; Emotionell energi; House; Klubbkultur; MDMA; Narkotika; Rave; Ravekultur; Rejv; Ritual; Techno.;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ravekulturens nuvarande tillstånd i Stockholm. Ravekulturens primära produkt – den elektroniska musiken (EDM) – som innefattar många olika typer av musikstilar, bland annat techno- och housemusik, har blivit ett allt vanligare inslag inom de reglerade klubb- och festivalverksamheterna. LÄS MER