Sökning: "Adam Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Adam Gustavsson.

 1. 1. Underlag till en sälj- och verksamhetsplaneringsprocess inom reservdelar för Väderstad AB : En studie med fokus på klassificering, prognostisering och styrning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lukas Eveborn; Adam Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Prognostisering; Klassificering; Styrning; Reservdelar; Sälj- och verksamhetsplaneringsprocess;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har den omvärld som tillverkande företag befinner sig i blivit alltmer komplex. Denna ökande komplexitet ställer krav på företaget att ha goda strategier och metoder för att lyckas manövrera i denna omvärld och bibehålla sin konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. Cellulosaisolering eller konventionell isolering : En jämförelse utifrån miljö- och kostnadsperspektiv mellan cellulosaisolering, mineralull och cellplast

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Gustavsson; Olof Öberg; [2021]
  Nyckelord :isolering; mineralull; cellulosaisolering; cellplast; kostnad; brand; fukt; livscykelanalys;

  Sammanfattning : Rapporten är en jämförelse av tre olika isoleringsmaterial för ytterväggar, mineralull, cellulosaisolering och cellplast. Jämförelsen fokuserar på materialens kostnad och egenskaper för brand, fukt och miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktygs inverkan på innovationsarbetet under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Gustavsson; Viktor Klang; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kommunikationskanaler; tid; socialt system; spridning; distansarbete.;

  Sammanfattning : The study includes four interviews conducted at three different corporations, as well as own thoughts and reflections with the aim of investigating the impact of digital tools during the covid-19 pandemic. The study will be analyzed using Everett M Rogers' theory "Diffusion of innovations". LÄS MER

 4. 4. Verklighetens utmaning - Mötet med klient, hur redo är den nyutexaminerade socionomen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Adam Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; Newly qualified social worker; Preparedness; Social work education; Social work roles;

  Sammanfattning : This scientific paper examines five newly qualified social workers (NQSW) in Sweden who are in an intermediate position after graduation between education and working life in social work. The study aimed to investigate how the graduates felt prepared after training to execute professional conversations and meetings in social work with clients. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av on-site-faktorers påverkan på en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Brandt; Frida Fasth; Adam Gustavsson; Elsa Janfalk; Felix Kimiaei; Victor Lindholm; Victor Palmlund; Styrbjörn Swensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a result of trends identified in the report and marketing plan, the importance of a search engine optimized platform for e-commerce is established. In order to further examine the implementation of such, a website was constructed with this purpose in mind. LÄS MER