Sökning: "Adam Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Adam Hansson.

 1. 1. Turbo For Fuel Cell Electric Vehicle

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Mohammed Abu Al-Soud; [2022]
  Nyckelord :Turbo; Fuel Cell; Centrifugal Compressor; Radial Turbine; Axial Turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbo systems have long been implemented into vehicles to increase the specific power. Increasing the pressure for conventional vehicles decreases the mass of the engine and increases the efficiency. Conventional vehicles do however produce carbon dioxide emissions which have become an increasing issue that needs a solution. LÄS MER

 2. 2. Att hantera en pandemi : En kvalitativ studie om äldre personers anpassning till aktivitetsinskränkningar under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Adam Hansson; Christoffer Humle; [2022]
  Nyckelord :Content analysis; Occupation adaptation; Occupational therapy; Pandemic; Strategies; Adaptation; Arbetsterapi; Innehållsanalys Pandemi; Strategier;

  Sammanfattning : Inledning och Bakgrund: Äldre personer har under Covid – 19 pandemin varit begränsade i sitt aktivitetsutförande, vilket har hindrat dem i deras vardagliga liv. De har till stora delar förpassats till hemmen och inte haft möjlighet att utföra de aktiviteter som de önskat att göra. LÄS MER

 3. 3. Hållbar verksamhetsstyrning i svenska organisationer : En kvalitativ intervjustudie på hur svenska organisationer styr mot hållbarhet och vilka styrverktyg som används

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Hansson; Adam Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Controllerfördjupningen, 30hp - 4FE18E  Bakgrund och problem: Hållbarhet är ett koncept som inom näringslivet blivit högaktuellt under de senaste åren där medvetenheten kring klimatförändringar, förbrukning av naturresurser samt bristande social jämställdhet ökat betydligt. Hållbarhet är den förmågan att kunna möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov genom de tre aspekterna ekonomisk- social- och miljömässig hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. “We Traded Our Privacy for Comfortability” : A Study About How Big Data is Used and Abused by Major International Companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Madelene Hansson; Adam Manfredsson; [2020]
  Nyckelord :Big Data; E-commerce Marketing; Ethic; Deontological; Utilitarian; Digitalization; Website Cookies;

  Sammanfattning : Due to digitalization, e-commerce and online presence is something most of us take for granted. Companies are moving more towards an internet-based arena of sales, rather than traditional commerce in physical stores. This development has led to that firms’ choses to market themselves through various online channels such as social media. LÄS MER

 5. 5. Hur motiverar produktionsföretag sina medarbetare till att uppnå organisationens satta mål och syften? : En kvalitativ intervjustudie på Scania & Volvo Trucks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sami Talah; Adam Johansson; Ebba Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Course: Bachelor thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics, Controller major, 15 credits - 2FE24E Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University  Authors: Adam Johansson, Ebba Hansson, Sami Talah  Supervisor: Cristoffer Lokatt Examiner: Pia Nylinder Titel: How do production companies motivate their employees to achieve the organization's set goals and objectives? - A qualitative interview study on Scania & Volvo Trucks Background and problem: Given the significant role that employees have in today's society, it is essential how the employer motivates and directs their employees to make them work with the goals set by the organization. In the production industry, it is difficult to motivate employees because of their monotonous duties. LÄS MER