Sökning: "Adam Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Adam Hansson.

 1. 1. “We Traded Our Privacy for Comfortability” : A Study About How Big Data is Used and Abused by Major International Companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Madelene Hansson; Adam Manfredsson; [2020]
  Nyckelord :Big Data; E-commerce Marketing; Ethic; Deontological; Utilitarian; Digitalization; Website Cookies;

  Sammanfattning : Due to digitalization, e-commerce and online presence is something most of us take for granted. Companies are moving more towards an internet-based arena of sales, rather than traditional commerce in physical stores. This development has led to that firms’ choses to market themselves through various online channels such as social media. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverar produktionsföretag sina medarbetare till att uppnå organisationens satta mål och syften? : En kvalitativ intervjustudie på Scania & Volvo Trucks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sami Talah; Adam Johansson; Ebba Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Course: Bachelor thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics, Controller major, 15 credits - 2FE24E Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University  Authors: Adam Johansson, Ebba Hansson, Sami Talah  Supervisor: Cristoffer Lokatt Examiner: Pia Nylinder Titel: How do production companies motivate their employees to achieve the organization's set goals and objectives? - A qualitative interview study on Scania & Volvo Trucks Background and problem: Given the significant role that employees have in today's society, it is essential how the employer motivates and directs their employees to make them work with the goals set by the organization. In the production industry, it is difficult to motivate employees because of their monotonous duties. LÄS MER

 3. 3. Modernizing the Syntax of Regular Expressions

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Adam Andersson; Ludwig Hansson; [2020]
  Nyckelord :regular expressions; programming language design; readability;

  Sammanfattning : Context Writing and working with regular expressions could be a slow and tedious task,which is mainly because of its syntax, but also because there exist several different dialectswhich easily could cause confusion. Even though regular expression has been widely used forparsing and programming language design, they are now frequently used for input validationand seen in common applications such as text editors. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar konsumenters val av funktionsdryck? : En undersökning om vilka faktorer som påverkar konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Angelica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsdrycker; hälsa; marknadsföring;

  Sammanfattning : Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have identified the market as profitable, which has led the competition within the market to intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors consumers value when choosing a brand over another. LÄS MER

 5. 5. Abstrakta begrepp i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Adan Guerra Hansson; Adam Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :abstrakt; begreppsutveckling; historiemedvetande; innehållsbegrepp; lärobok; läsbarhetsanalys; pseudobegrepp;

  Sammanfattning : Läroböcker används flitigt ute i skolorna som ett redskap för att utveckla elevernas kunskaper i olika ämnen. Samtidigt så ska alla lärare och ämnen ansvara för att utveckla elevernas språk med utgångspunkt i det språk som eleverna redan besitter samt utifrån deras erfarenheter. LÄS MER