Sökning: "Adam Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Adam Hansson.

 1. 1. Vad påverkar konsumenters val av funktionsdryck? : En undersökning om vilka faktorer som påverkar konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Angelica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsdrycker; hälsa; marknadsföring;

  Sammanfattning : Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have identified the market as profitable, which has led the competition within the market to intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors consumers value when choosing a brand over another. LÄS MER

 2. 2. Abstrakta begrepp i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adan Guerra Hansson; Adam Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :abstrakt; begreppsutveckling; historiemedvetande; innehållsbegrepp; lärobok; läsbarhetsanalys; pseudobegrepp;

  Sammanfattning : Läroböcker används flitigt ute i skolorna som ett redskap för att utveckla elevernas kunskaper i olika ämnen. Samtidigt så ska alla lärare och ämnen ansvara för att utveckla elevernas språk med utgångspunkt i det språk som eleverna redan besitter samt utifrån deras erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Begreppsutvecklande SO-undervisning - i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adam Gunnevik; Adan Guerra Hansson; [2018]
  Nyckelord :Begreppsutveckling; Concept; Begrepp; Grundskola; SO; Samhällsorientering; Abstrakt; Konkret; Praxismodellen; Concept attainment; Begreppsutvecklande samtal; Språkutveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa vad forskning belyser som betydelsefullt i en begreppsutvecklande SO-undervisning samt vilka argument som finns för att en sådan undervisning ska bedrivas. Frågeställningarna som kommer att besvaras är: Vilka argument finns för att arbeta med begreppsutveckling inom SO-ämnena? Vad säger forskning om begreppsutvecklande undervisning inom SO-ämnena? Begrepp relaterade till kunskaps-översikten har använts för att hitta relevanta källor i olika databaser. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärares berättelser om att tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Adam Jäderkvist; Ida Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Att vi numera lever i en mångkulturell värld är något som alla som arbetar i svensk skola har erfarenheter av” (Lorentz, 2013, s.17). Detta resulterar i att det blir många kulturmöten i skolan. Syfte med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare talar om att tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. LÄS MER

 5. 5. Syvsta - En prototyp av ett spel för studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Gränsbo; Filip Haglund; Adam Hansson; Pierre Hedkvist; Jacob Johansson; Linus Kortesalmi; Matti Lundgren; Simon Medin; Jonathan Nyman; [2016]
  Nyckelord :Syvsta; Studievägledning;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport behandlar arbetet med att designa och utveckla spelet Syvsta. Syvsta är ett RPG-spel utvecklat åt Jobb- och kunskapstorget vid Linköpings kommun. LÄS MER