Sökning: "Adam Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Adam Jonsson.

 1. 1. Efficient Music Thumbnailing for Genre Classification

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adam Skärbo Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Music thumbnailing; Music genre classification; Machine learning; Deep learning; Bidirectional recurrent neural network; RNN; Musikgenreklassificering; Maskininlärning; Djupinlärning; RNN;

  Sammanfattning : For music genre classification purposes, the importance of an intelligent and content-based selection of audio samples has been mostly overlooked. One common approach toward representative results is to select samples at predetermined locations. This is done to avoid analysis of the full audio during classification. LÄS MER

 2. 2. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
  Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

  Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER

 3. 3. Consumer Value Perception of Smartphones : A Comparative Study of Swedish and Japanese Millennials

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Eric Adam George Akiba; Robin Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Consumer value perception; Smartphone value perception; Comparative study of Japanese and Swedish Millennials; Value perception categories.;

  Sammanfattning : Background: With the emergence of smartphones being a novel and increasingly relevant occurrence, and both the Swedish and Japanese markets being highly prominent in smartphone usage and technological adoption, there exists an avenue of research that compares these two markets. This research examines the consumer value perception of smartphones in millennials, the first digital natives, comparatively between the two markets. LÄS MER

 4. 4. Distansarbete - Attraktivt eller inte?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Christensson; Måns Hedenskog; Axel Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Distansarbete - Attraktivt eller inte? Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Adam Christensson, Måns Hedenskog, Axel Jonsson. Handledare: Johan Gromark Nyckelord: Employer branding, distansarbete, arbetsgivarattraktivitet, ansökningsintention, experiment. LÄS MER

 5. 5. Allt som glittrar är inte Grit : - En kvantitativ studie om fastighetsmäklares Grit och utbrändhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Dzebic; Adam Heikkilä Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Grit; utbrändhet; stress;

  Sammanfattning : Titel: Allt som glittrar är inte Grit - En kvantitativ studie om fastighetsmäklares Grit och  utbrändhet.Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: David Dzebic och Adam Heikkilä Jonsson.Handledare: Katarina Arbin. LÄS MER