Sökning: "Adam Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Adam Jonsson.

 1. 1. “Man får kämpa för att göra sin röst hörd och det är ju elevens röst jag försöker göra hörd” : En kvalitativ studie om skolkuratorns förebyggande arbete mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Merima Rujovic; Adam Jonsson; [2020]
  Nyckelord :School counselor; preventive work; bullying; psychosocial perspective; multiprofessional operation; Skolkurator; förebyggande arbete; mobbning; psykosocialt perspektiv; mångprofessionell verksamhet;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to investigate school counselors' preventive work against bullying in school and what opportunities and obstacles are found in their work. The study is based on seven qualitative interviews where the interviewees have varying backgrounds and experiences surrounding school counselor work. LÄS MER

 2. 2. Does “Dark Mode” affect users’ trust towards E-commerce websites?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sara Nazeriha; Adam Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a few seconds, after visiting a website for the first time, the users will get an overview of the website. Then, through subjective judgments, for example, on the website’s layout, usability, and color selection, the users will decide whether the website is trustworthy enough to remain on it. LÄS MER

 3. 3. Parametric Study of a Mitral Valve Model for Blood Flow Simulation in the Left Ventricle of the Human Heart

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Skärbo Jonsson; Hanna Kylhammar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniska lösningar för diagnostisering och behandling av hjärtsjukdomar är av stort intresse för samhället med anledning att det är en av de främsta dödsorsakerna världen över. Denna avhandling fokuserar på klaffen i hjärtat mellan vänstra förmaken och kammaren, mitralisklaffen, och blodflödet i vänstra kammaren. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Graf Morin; Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Nathalie Elsässer; Oscar Wester; Sara Nilsson; Simon Henriksson; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Luxury; Design; BLI-scale; Luxury e-commerce design; Kluge;

  Sammanfattning : The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Harald Graf Morin; Oscar Wester; Nathalie Elsässer; Sara Nilsson; Simon Henriksson Välimaa; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lyxsegmentet har varit sent i sin teknikadaption trots att e-handel, och vikten av internetnärvaro, har ökat. För att lyckas med omställningen måste handlare veta hur kundens upplevda känsla av lyx bibehålls på en webbapplikation. LÄS MER