Sökning: "Adam Klas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adam Klas.

 1. 1. Nutidens Kina i Sverige : En läromedelsanalys av Kinas nutidshistoria i svenska läroböcker för ämnet historia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Adam Lockner; [2019]
  Nyckelord :Historiebruk; Diskursanalys; Kina; “Den andre”; Bilder; Orientalism; Läroböcker;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vilka bilder av det nutida Kina, och vilket historiebruk som förmedlas i sju svenska läroböcker för gymnasieskolans historieämne. Detta görs genom en kvalitativ text- och bildanalys som delas in i två delar; en orientalistisk diskursanalys om skapandet av “den andre” utifrån Hägerdals två teoretiska begrepp Exotism, i denna undersökning kallad “Den andre”, och Positionell överlägsenhet, samt Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. LÄS MER

 2. 2. LÄRANDEPOTENTIAL & HISTORIEBRUK I DATORSPEL : En kvalitativ analys av Crusader Kings 2 möjligheter för lärande och historia ämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Video games; History; Teaching potential; Uses of History; Datorspel; Historia; Lärarpotential; Historiebruk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett videospel som heter Crusader Kings 2 använder historia. Studien kommer också att titta på den potential videospel kan ge som pedagogiskt verktyg för lärande. Detta har analyserats i nära relation till den svenska läroplanen för ämnet historia på gymnasiet. LÄS MER