Sökning: "Adam Kristensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adam Kristensson.

 1. 1. Fältstudier – Sinnebilden av biologiämnet på mellanstadiet. En kvalitativ studie om sex biologilärares metodik och motiv för genomförande av fältstudier på mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kristensson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Fältstudier; sinnesupplevelser; biologi; mellanstadiet; lärare; metodik; motiv; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sex stycken lärare redogör för hur de arbetar med fältstudier på mellanstadiet dagligdags i biologiämnet. Detta då tidigare forskning i huvudsak präglas av slutsatser som baseras på teoretiska ramverk i förhållande till elevernas och lärarnas upplevelser av fältstudier inom en avgränsad tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Soot particles from shipping: Analysing emission factors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nicklas Mauritzson; [2015]
  Nyckelord :Ship emission; emission factor; soot; black carbon; measurement; SECA; Gothenburg; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Emissions of air pollutants from shipping in Europe result in about 50 000 premature deaths every year. Soot particles, also called black carbon, are particularly hazardous to human health when inhaled. The adverse health effects are especially a danger in coastal areas, but the particles can travel further away with the wind. LÄS MER

 3. 3. Anthropogenic influence on new particle formation in the marine boundary layer atmosphere

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Vilhelm Berg Malmborg; [2014]
  Nyckelord :Climate change; Aerosols; Physics; Modelling; New particle formation; NPF; NanoMap; ADCHEM; Shipping emissions; Earth and Environmental Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The most important parameter for estimates of the anthropogenic induced climate change is the radiative forcing. In a comparison of the earth’s radiative budget in the year 2011 relative to 1750, the intergovernmental panel on climate change concludes that the largest uncertainty in the total radiative forcing derives from aerosol particles and their ability to modify cloud properties as cloud condensation nuclei (CCN). LÄS MER