Sökning: "Adam Law"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Adam Law.

 1. 1. Medlingsöverenskommelse som grund för res judicata : Singaporekonventionens inverkan på hanterandet av invändningar om ingångna medlingsöverenskommelser inom ramen för ett dispositivt tvistemål

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Lindell; [2020]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; processrätt; alternativ tvistelösning; skiljeförfarande; medling; medlingsöverenskommelse; res judicata; rättegångshinder; uppsats; processrätt; affärsrätt; internationell privaträtt; internationell processrätt; singaporekonventionen;

  Sammanfattning : Inom ramen för Förenta nationernas internationella handelsorgan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har en konvention om internationella medlingsförfaranden (Singaporekonventionen) antagits. Denna syftar till att harmonisera den internationella handelsrätten, särskilt avseende alternativa tvistelösningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. A case study on how municipalities in Kalmar County work preventive against radicalization and violent extremism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Adam Sjö Idbrant; [2020]
  Nyckelord :Violent extremism; radicalization;

  Sammanfattning : Since 2014, the National Coordinator has been responsible for protecting our democracy against violent extremism in Sweden. Today, it is clear that the preventive aspect against violent extremism and radicalization cannot be adjusted only to law enforcement. LÄS MER

 3. 3. The Protection of LGBT+ rights in International Criminal Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Olofson; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; Queer Law; Queer critical Theory; Crimes against humanity; Persecution; International Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual and gender minorities have historically and globally been vulnerable to persecutory and discriminatory acts. Today, sixty-eight United Nations member states criminalize consensual same-sex sexual conduct and nine states expressively criminalize the gender identity/expression of transgender people. LÄS MER

 4. 4. Gröna anbud

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Carlberg; Sara Josefine Grahn; [2020]
  Nyckelord :anbud; bygg; koldioxidanalys; miljö; klimatkalkyl;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av koldioxidekvivalenter. För att förändra detta har regeringen planerat en lagstiftning, som innebär att byggherrar skall klimatdeklarera. Lagen träder i kraft 2022. Wästbygg är ett bygg- och projektutvecklingsbolag som verkar i denna sektor. LÄS MER

 5. 5. Data Protection Considerations in EU Competition Law - A Natural Evolution or Disruptive Development?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Data; Personal data; Big data; Data Protection; Privacy; EU; Competition law; EU competition law; GDPR; Abuse of a dominant position; Article 102 TFEU; Bundeskartellamt; Facebook; WhatsApp; Digital era; Platforms; Networks; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It goes without saying that the world that we live in is becoming increasingly digitised. People communicate on Facebook, order products on Amazon, and use Google Search to find everything the Internet has to offer. A common denominator of these services is that they are all offered for free. LÄS MER