Sökning: "Adam Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Adam Lindberg.

 1. 1. Development of grout for deep shaft

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Karl Lindberg; Adam von Krusenstierna; [2021]
  Nyckelord :Rock injection; Grout; Shaft; Laboration; Cement; Cement mixture; Bergsinjektering; Injekteringsbruk; Schakt; Laboration; Cement; Cementblandning;

  Sammanfattning : In tunnel engineering one of the most important factors are the groundwater flow. To solve this problem a method called grouting is commonly used. In this study grout mixes are developed based on specific requirements for a deep shaft located next to a body of water. LÄS MER

 2. 2. Comparison of machine learning models for market predictions with different time horizons

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Lindberg; Gustav Gerholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stock market prediction is, when successful, a means of generating large amount of wealth. It remains an unanswered question if stock prices can be predicted consistently, due to the randomness and seemingly unpredictable nature of stock prices. LÄS MER

 3. 3. Performance Evaluation of JavaScript Rendering Frameworks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Lindberg; [2020]
  Nyckelord :web; javascript; visualization; rendering; svg; canvas; webgl; d3; pixi;

  Sammanfattning : When developing interactive web applications a number of different technologies and frameworks could be used. This thesis is set to evaluate a number of popular frameworks that are using different native web rendering techniques. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsförlagd utbildnings påverkan på rösten : hos förskollärarstudenter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maja Andersson; Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Röstbesvär; Verksamhetsförlagd utbildning; Förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Förskollärare är högt representerade bland patienter med röststörning på logoped-mottagningar vilket kan kopplas till långvarigt röstanvändande och belastande omgivningsfaktorer. Redan under utbildningen börjar röstbesvär uppkomma hos många studenter och detta verkar öka i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). LÄS MER

 5. 5. Om slöjdens digitala framtid i skolan : - en studie av lärarutbildares framtidstankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Sloyd; Technology; Slöjd; Digital Teknik; Slöjdutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärarutbildare ser på hur ämnet kanförändras utifrån Skolverkets nya skrivningar om digital teknik i slöjden. Resultatet visar attslöjdlärarutbildarna generellt är positiva till slöjdens framtid men att det fnns ett antal farhågorsom är viktiga att diskutera och förhålla sig till. LÄS MER