Sökning: "Adam Lunderup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Lunderup.

  1. 1. Intermodal Airport Access: A Multiple Case Study Research of a Future Travel Center at Malmö Airport with Railway Connection

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

    Författare :Adam Lunderup; [2015]
    Nyckelord :travel center; transportation mode; railway connection; resecentrum Airport access; intermodal; transportsätt; järnvägsanslutning; Flygplatstillgänglighet; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Titel: Intermodal flygplatstillgänglighet: En flerfaldig fallstudieundersökning av ett framtida resecentrum för Malmö Airport med en tåganslutning. Författare: Adam Lunderup Handledare: Andreas Persson, Faculty of Engineering, Lund University Cecilia Hagert, Swedavia AB Henrik Ivre, Swedavia AB Bakgrund: Malmö Airport har svårigheter att bidra med tillräcklig flygplatstillgänglighet och konkurrerar med den närliggande och mer tillgängliga Copenhagen Airport. LÄS MER