Sökning: "Adam Mårtenson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adam Mårtenson.

 1. 1. Modernisering och utveckling av befintligt beräkningsprogram för prestandauppföljning av ånggeneratorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Adam Mårtenson; [2019]
  Nyckelord :kärnkraft; programmering; pwr; ånggenerator; värmeväxlare; beräkningsprogram; energi; värmeöverföring; pascal; c ; dittus-boelter; gnielinski; korrelation; värmeöverföringskorrelation; fouling;

  Sammanfattning : This thesis is centered around the computional program PASGO. PASGO is used for calculations for making performance monitoring of the steam generators in Ringhals reactor 3 and 4, especially concerning fouling of the steam generator tubes. LÄS MER

 2. 2. TECHNOLOGY MEETS THE EYE : Utveckling av system för att jämföra eye tracking data med visuellt stimuli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Wickman; Adam Mårtenson; Marcus Rivera Öman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project was to make a system that could extract data from a mobile eye tracker and make it comparable with data from visual stimuli. The produced system was programmed in Java and provided all the necessary parts that were required to achieve the purpose. LÄS MER