Sökning: "Adam Nordqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Nordqvist.

 1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Glory to Arstotzka : En studie om datorspelet Papers Please användning av ideologier och frihetsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Education; Video games; Social studies; Ideology; Freedom.; utbildning; datorspel; samhällskunskap; ideologi; frihet.;

  Sammanfattning : This study looks for the usage of ideology and the definition of freedom according to these in the video game Papers Please. To analyze this game a method has been constructed which uses the parts: playthrough, picture analysis and a text analysis. As the main tool for the analysis a theory based model will be used. LÄS MER

 3. 3. LÄRANDEPOTENTIAL & HISTORIEBRUK I DATORSPEL : En kvalitativ analys av Crusader Kings 2 möjligheter för lärande och historia ämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Video games; History; Teaching potential; Uses of History; Datorspel; Historia; Lärarpotential; Historiebruk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett videospel som heter Crusader Kings 2 använder historia. Studien kommer också att titta på den potential videospel kan ge som pedagogiskt verktyg för lärande. Detta har analyserats i nära relation till den svenska läroplanen för ämnet historia på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonals beskrivning av kompetens och utbildningsbehov angående luftvägshantering i Region Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Daniel Nordqvist; Adam Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Ambulanspersonal; luftvägshantering; delegering; kompetens; intubation; larynxmask; basala metoder; Region Skåne; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom ambulanssjukvården kan personalen behöva behandla patienter med ofri luftväg. Studier visar att omfattande utbildning och repetition krävs för att kunna hantera en ofri luftväg. Syfte: Undersöka hur ambulanspersonal i Region Skåne uppskattade sin nuvarande kompetens och utbildningsbehov. LÄS MER