Sökning: "Adam Norr"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Norr.

 1. 1. The possible development directions of ring-way links connecting the districts of Budapest

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Adam Jakab; [2016]
  Nyckelord :ring-way; ring-road; road; link; highway; Budapest; Hungary; network; intersection; sustainability; körút; körgyűrű; Magyarország; autópálya; út; úthálózat;

  Sammanfattning : The immense urbanization of the twentieth century resulted in population and territory growth through the attachment of several nearby villages to the growing city of Budapest. Thus, the yet strictly organized structure of the city became increasingly uneven in terms of available infrastructure and the districts in the outskirts became hardly accessible through means of transportation. LÄS MER

 2. 2. Sveriges framtida vinterklimat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Adam von Kraemer; [2015]
  Nyckelord :Meteorology; climatology; winter; future; Meteorologi; klimatologi; vinter; framtid;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur vinterklimatet i Sverige kommer att skilja sig åt mellan perioderna 2071-2100 och 1971-2000, med avseende på parametrarna temperatur, nederbörd, vind, snödjup och snöutbredning. Klimatmodelldata (CORDEX) i upplösningen 12. LÄS MER

 3. 3. Probabilistisk säkerhetsverifiering av befintlig vägbro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Peter Emanuelsson; Adam Persson; [2011]
  Nyckelord :Vägbro; trafiklaster; trafiksimulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att jämföra två olika metoder som kan användas för att klassnings- beräkna broar. För att göra detta har en bro som tidigare klassningsberäknats deterministiskt av Reinertsen AB beräknats probabilistiskt. LÄS MER

 4. 4. Parken och trädgårdarna vid Jordberga gods : dess historia utveckling och framtidsutsikter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Cecilia Ek; Hanna Fors; Daniel Mathiasson; Ulf Persson; [2008]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; trädgårdsrestaurering; Jordberga;

  Sammanfattning : Jordberga gods är en pärla på den sydskånska slätten. Gården har gamla anor och omnämns första gången 1355. Godset brändes ned och plundrades under kriget mellan Sverige och Danmark 1644. En trelängad gård byggdes upp på samma plats på 1650-talet. LÄS MER