Sökning: "Adam och Eva"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Adam och Eva.

 1. 1. Tidiga och medeltida judiska och kristna tolkningar av Genesis 2:25 - 3:24 : en jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Rebecca Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Genesis 3; Adam; Eva; Synd; Trädet med kunskap om gott och ont;

  Sammanfattning : Berättelsen i Genesis 3 har fascinerat människor genom tiderna. Hur Adam och Evalockas av ormen att äta av den förbjudna frukten är något som de flesta känner till utanatt för den skull vara bekännande troende. Den är helt enkelt en av våra mest kändamyter som påstås säga något viktigt om människans villkor i den här världen. LÄS MER

 2. 2. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER

 3. 3. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 4. 4. Ty Adam kom först och sedan Eva : En feministisk litteraturanalys av Paulus brev

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Feminism; Litteraturanalys; Nya testamentet; Bibeln; Florence M. Gillman; Andrew Perriman; Elisabeth Schüssler Fiorenza;

  Sammanfattning : Christianity is the largest religion worldwide and the Bible remains the most read book in the world. Thus, the Bible has had a great influence on the worldwide views of women, and continues to influence these views in modern society. LÄS MER

 5. 5. "...där Adam betyder människa och Eva livgivande eller kvinna" : En genus- och jämställdhetsanalys om hur kvinnor och män framställs i religionerna judendom och islam i religionskunskapsböcker för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Björck; [2017]
  Nyckelord :Gender; gender equality; educational textbooks; religious education; Islam; Judaism; primary school; Genus; Jämställdhet; Läroböcker; Religionskunskap; islam; judendom; mellanstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to with a gender perspective examine how often men and women are mentioned and how they are being portrayed in the religions Islam and Judaism in textbooks made for religious studies. To examine this a quantitative and a qualitative content analysis on three textbooks have been made and the following questions have been answered. LÄS MER