Sökning: "Adam"

Visar resultat 1 - 5 av 2222 uppsatser innehållade ordet Adam.

 1. 1. Skolgården. En förutsättning för lek?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Dellbratt; Mattias Wendéus; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utemiljö; Lek; Genus;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to study two different leisure centers and their schoolyards. The purpose was also to study how the employees were making prerequisites for children to play in the schoolyard. LÄS MER

 2. 2. Samverkan – Stämmer idealbilden med verkligheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Najib; Patricia Olofsson; Sandra Sahlin; [2023-10-19]
  Nyckelord :Samverkan; Fritidshem; Skola; Förväntningar; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Målet med studien är att lyfta fram de förväntningar som lärarstudenter har på sitt kommande yrke, samt deras resonemang kring den samverkan som skall ske mellan dem och kollegor inom den ordinarie skolverksamheten. Resultatet av analysen av samtalen kring samverkan har visat sig ta sin grund i grundlärarutbildningen och den stigmatiseringen som verkställs redan på universitetet. LÄS MER

 3. 3. THE ADAPTATION CYCLE OF COMIC BOOKS AND CINEMA: Authorship, Intermediality and Fidelity in Batman Adaptations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nicola Camoglio; [2023-09-20]
  Nyckelord :English; Batman; The dark knight; Tim Burton; Joel Schumacher; Bruce Timm; Christopher Nolan; Adam West; authorship; adaptation; intermediality; adaptive revision; dialogism; geneticism; fidelity;

  Sammanfattning : This thesis explores the adaptation process from comic books to cinema, by leveraging theoretical frameworks found in the modern field of adaptation studies. The focus lies primarily on film adaptations of Batman, one of the most famous and well-regarded characters from the comic book medium. LÄS MER

 4. 4. The influence of data annotation process requirements on performance criteria of ML models

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Maab Mohammedali; Muntasir Adam; [2023-08-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The data annotation process is a critical step in the development of machine learning (ML) models, as it entails labeling data to help supervised learning. This study investigates the impact of data annotation process requirements on the performance of ML models. LÄS MER

 5. 5. Comparing the Locality Preservation of Z-order Curves and Hilbert Curves

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alex Nordin; Adam Telles; [2023-08-03]
  Nyckelord :space-filling curve; software engineering; software testing;

  Sammanfattning : Developing and testing software in the automotive industry and in the research of autonomous vehicles requires the costly querying of multidimensional data recorded from such a vehicle’s various sensors. Through encoding such data using space filling curves, faster queries could be achieved by reducing multiple dimensions into a singular dimension, while exploiting the patterns that emerge in the one-dimensional representation to still get accurate search results. LÄS MER