Sökning: "Adams och S"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Adams och S.

 1. 1. Virtual verification and improvement of innovative wind turbine gearbox design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ioannis Pierratos; [2021]
  Nyckelord :Gearbox; Multibody Dynamics; Wind Turbine; Multikroppsdynamik MBS ; Vindkraftverk; Växellåda;

  Sammanfattning : Cascade Drives develops electromechanical linear actuators based on multiple pinions interacting with a gear rack. With a patented load sharing mechanism, that uses flexible torsional elements, the torque is equally distributed among the pinions. LÄS MER

 2. 2. Att grilla en flintastek är grottmänniskomanligt : - Manliga veganers upplevelse av att äta växtbaserat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :Masculinity; Vegan; Meat consumption; Plant-based diet; Hegemony; Maskulinitet; Vegan; Köttkonsumtion; Växtbaserad kost; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur manliga veganer uppfattar sin maskulinitet i relation till att de utesluter animalier från sin kost. Genom åtta kvalitativa djupintervjuer med män som äter en växtbaserad kost ville jag få svar på frågeställningarna: Upplever manliga veganer att det finns en koppling mellan maskulinitet och köttkonsumtion? Hur tar sig i så fall denna koppling uttryck? Och anser manliga veganer att deras kostval påverkar deras sociala interaktioner med köttätare och hur förklarar samt förhåller de sig i så fall till detta? Ett tematiskt analysförfarande användes som metod för att analysera insamlad data. LÄS MER

 3. 3. Skolkurativt arbete och Empowerment : En kvalitativ intervjustudie kring Empowerment och dess applicering inom skolkuratorns ramverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Audrina Handegard; Malin Langörgen; [2019]
  Nyckelord :social work; school counselors; empowerment; school; self-reinforcing; Sweden; socialt arbete; skolkurator; empowerment; skola; självstärkande; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se om det skolkurativa arbetet influeras av empowerment, det vill säga, om skolkuratorerna arbetar utifrån att stärka elevernas egen kapacitet. För att finna svar har fyra skolkuratorer från två olika kommuner, som är verksamma från grundskola till gymnasienivå intervjuas. LÄS MER

 4. 4. Våldet, kvinnan och djuret - definitionen av psykiskt våld mot kvinnor i relation till våld mot djur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Malmberg; [2018]
  Nyckelord :definition; djur; psykiskt våld; våld i nära relation; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Research has shown that there is a link between violence against women and pets in domestic relationships. The violence against the pet is often used to harm the woman in different ways and the consequences of the violence against the pet often brings psychological and emotional harm to the woman (Holmberg et al. LÄS MER

 5. 5. Dynamic behavior characterization of a Power Transfer Unit using Multi Body Simulation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Puneeth Lingaiah; [2018]
  Nyckelord :Power Transfer Unit PTU ; Rear Drive Unit RDU ; Multi-body simulation MBS ; Transmission Error TE ; MSC ADAMS; Vinkelväxlen PTU ; Multi Body Simulering MBS ; Bakaxeln RDU ; Transmissionsfelet TE ; MSC ADAMS;

  Sammanfattning : Vinkelväxlar och slutväxlar spelar en viktig roll för kraftöverföringen mellan motor och hjuli fyrhjulsdrivna bilar. Med en ökande konkurrens finns en efterfrågan för att ständigt förbättraeffektivitet, ljudgenereringegenskaper och hållfasthet. För att uppnå detta krävs en bättreförståelse av systemets dynamiska egenskaper. LÄS MER