Sökning: "Adaptability"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Adaptability.

 1. 1. Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Johansson; Johanna Malmberg; [2019]
  Nyckelord :måltidsmiljö; äldre; nutrition; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. LÄS MER

 2. 2. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Boel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Sammanfattning : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Jannerman; [2019]
  Nyckelord :fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Sammanfattning : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. LÄS MER

 4. 4. Microgrid Safety and Protection Strategies

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Aryudha Hartono; [2018]
  Nyckelord :IB-RES; grid-connected mode; islanded mode; short circuit; IED; directional zero and negative sequence current protection; unbalanced load flow; protection coordination; fault ride-through;

  Sammanfattning : One of the challenging issues with the Microgrid is that the bidirectional power flow providedby the distributed generator (DG) which modify the fault current level. Furthermore, theinverter based-renewable energy source (IB-RES) limits the total fault current contributionto the grid due to its thermal capability. LÄS MER

 5. 5. XML Parsers - A comparative study with respect to adaptability

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Holm; Mats Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :XML document; Parsing; Benchmark; Adaptability;

  Sammanfattning : Data migration is common as information needs to be moved and transformed between services and applications. Performance in the context of speed is important and may have a crucial impact on the handling of data. Information can be sent in varying formats and XML is one of the more commonly used. LÄS MER