Sökning: "Adaptation"

Visar resultat 1 - 5 av 2029 uppsatser innehållade ordet Adaptation.

 1. 1. Det kooperativa lärandets påverkan på elever med olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Johan Heiling; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; group work; math*; learning disabilities; second language learning; grade school;

  Sammanfattning : Cooperative learning is a very common working method in grade school. The purpose of this study is to identify the effects that cooperative learning has on students with different abilities. Several articles covering different abilities have been selected for our analysis. LÄS MER

 2. 2. Reflections on the Ideological Evolution of the Sweden Democrats party : A Qualitative Analysis of party programs over time

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Youssef; [2020]
  Nyckelord :Sweden Democrats; radical right wing populism; liberal values; ideational evolution; world view; strategy; nativism; authoritarianism; populism;

  Sammanfattning : In 2018, the Sweden Democrats party has gained 17.5 per cent of the votes during the Swedish general elections. Consequently, with this success, they became the third largest party in the riksdag. LÄS MER

 3. 3. "Ja alltså man kan ju läsa, sen kan man läsa..." : En kvalitativ studie om anpassning av högläsning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Theres Olander Quach; Johanna Berg; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; preschool; adaptation; learning; talk; Högläsning; förskolan; anpassning; lärande; samtal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer utförts på sex olika förskolor med sex olika legitimerade förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Hur motivation påverkar återgång i arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Gioele Luigetti; Richard Larsson; [2020]
  Nyckelord :motivation; return to work; facilitating factors; blocking factors; change process.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivning kan innebära personligt lidande och kostnader för samhället. Individens attityder och förväntningar har betydelse för hur lång sjukskrivningen blir. Den förändringsprocessen arbetsåtergång innebär behöver anpassas till de omständigheter som finns i individens liv. LÄS MER

 5. 5. Troubling Waters Ahead – an Evaluation of Coastal Flooding in Stockholm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Holger Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; coastal flooding; sea level; sea level rise; Klimatanpassning; kustöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning;

  Sammanfattning : The increasing rate of global sea mean level rise, one of many effects of climate change, will most likelyproduce heightened risk of coastal flooding. Cities located along coastlines have to adapt to thesecircumstances that otherwise will increase the magnitude and frequency of coastal flooding. LÄS MER