Sökning: "Adaptionsforskning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Adaptionsforskning.

  1. 1. Från rollspel till roman : En inblick i den intermediala dialogiken mellan Dungeons & Dragons och The Crystal Shard

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Nikolai Butler Persson; [2015]
    Nyckelord :Intermediality; transmediality; Role-playing games; Role-play; Dungeons Dragons; The Crystal Shard; D D; Adaptation; Dialogic; Adaptation; playable media; Intermedialitet; transmedialitet; Rollspel; RPG; Dungeons Dragons; D D; The Crystal Shard; Dialogik; Adaption; Adaptionsforskning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER