Sökning: "Adaptionsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Adaptionsstudie.

 1. 1. Bland jättar, drömmar och vänskap : En adaptionsstudie av SVJ-stora vänliga jätten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ronja som seriefigur : En komparativ adaptionsstudie av Ronja Rövardotter i serieformat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Dahlin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur berättelsen om Ronja Rövardotter förändrats genom adaptionen från kapitelbok till serie. Ronja Rövardotter i originalversion från 1981 jämförs i en komparativ adaptionsstudie med de serieböcker om Ronja Rövardotter som utkom 2016- 2017. LÄS MER

 3. 3. ”Why do fireflies have to die so soon?" : En adaptionsstudie av Grave of The Fireflies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kevin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Isao Takahata; Akiyuki Nosaka; Studio Ghibli; Grave of the Fireflies; adaptionsstudie.;

  Sammanfattning : Studien analyserar Akiyuki Nosakas novell Grave of the Fireflies (1967) ochStudio Ghiblis film med samma titel (1988) i syfte att undersöka vilka förändringar somskett under bytet av medium. Dem olika element som undersöks är narration, karaktärsgestaltningar samt budskap vilket görs igenom en komparativ metod. LÄS MER

 4. 4. Omvänd remediering – Från FPS till traditionell litteratur : En adaptionsstudie av Bioshocks gen(us)modifierade berättelsevärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hampus Hollström; [2021]
  Nyckelord :adaptation; remediation; transmediality; gender theory; videogame; novel; adaption; remediering; transmedialitet; genusteori; tv-spel; roman;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en jämförande studie primärt inom fältet för traditionell litteraturvetenskap, adaption, remediering och transmedialitet, med ett innehållsligt genusperspektiv. Det undersökta materialet utgörs av två verk, tv-spelet Bioshock samt romanen som är baserad på spelet och är en prequel till det, Bioshock: Rapture. LÄS MER

 5. 5. Hans och Greta, från folksaga till bilderbok : – en adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Merita Murseli; Laura Rivera; [2021]
  Nyckelord :Bröderna Grimm; Hans och Greta; adaption; adaptionsstudie; kvalitativ forskningsmetod; komparativ metod; folksaga; bilderbok;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats genomfört en adaptionsanalys på den nedskrivna och översatta folksagan Hans och Greta (1945) med den nya adapterade bilderboken Hans och Greta i det hemsökta huset (2021). Syftet med uppsatsen är att analysera vad det är som sker med den klassiska folksagan när den bearbetas till en ny mer modern och lättläst bilderbok. LÄS MER