Sökning: "Adaptive School"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Adaptive School.

 1. 1. Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Meuller; Jonatan Åkesson; [2018-07-03]
  Nyckelord :SMEs; Brexit; International Business; Risk Management; Risk; Uncertainty; Political Risk; Planning School; Adaptive School;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Dynamic Speed Adaptation for Curves using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kirilll Narmack; [2018]
  Nyckelord :Machine; Learning; Artificial; Intelligence; MachineLearning; Machine-Learning; AI; ML; MLP; Neural; Networks; Multilayer-Perceptron; RFB; RBF-Network; Vehicle; Automation; AutonomousVehicles; Autonomous; SelfDriving; Self-Driving; Self; Driving; Curve; Speed; Adaptation; Adaption; CSA; ACC; Adaptive; Cruise; Control; Driving; Style; Driver; Behavior; Behaviour; Sample; Samples; Distance; Derivative; Speed; Velocity; Curvature; Road; Inclination; Lane; Width; Type; Acceleration; Longitudinal; Lateral; Data; Training; Test; Validation; Results; Discussion; Sustainability; Ethics; Ethical; Sustainable; Future; Today; Tomorrow; Yesterday; Robot; Robotics; System; Systems; Class; Classes; Bin; Bins; Tree; One; A; Dynamic; Using; Time; Delay; Volvo; Car; Cars; Corporation; Zenuity; School; Computer; Science; Master; Degree; Project; Thesis; Paper; Object; GPS; Map; Length; Research; Advanced; Машинное; Обучение; Искусственный; Интеллект; AI; ML; MLP; RBF; Автомобиль; Машына; Сеть; Робот; Водитель; Заворот; Дорога; Сам; Сама; Едет; Ехать; Учить; Учит; Учится; Автоматизация; Адаптация; Результат; Один; Одна; Одно; Вчера; Сегодня; Завтра; Дерево; Карта; ГПС; Информатика; Компьютер; Наука; Научная; Работа; Школа; Вольво; Завод; Транспорт; Maskininlärning; Artificiell; Intelligens; Inlärning; Maskin; AI; ML; MLP; RBF; Neural; Neurala; Nätverk; Artificiella; Automation; Själv; Självkörande; Körande; Bil; Fordon; Robot; Robotik; Körstil; Stil; Beteende; Adaption; Kurva; Lutning; Väg; CSA; ACC; Farthållare; Hastighet; Fart; Hållare; Inclination; Körfält; Fält; Spår; Bredd; Typ; Acceleration; Longitudinell; Lateral; Data; Traingin; Test; Validation; Resultat; Diskussion; Längd; Hållbarhet; Etik; Etiskt; Framtid; Dåtid; Idag; Imorgon; System; Class; Klass; Classer; Klasser; Träd; En; Ett; Fler; Flera; Dynamisk; Använda; Tid; Fördröjning; Tids; Volvo; Car; Corporation; Object; Zenuity; Skola; Dator; Vetenskap; Forkning; Avancerad; Projekt; Exjobb; Examensarbete; Betyg; GPS; Karta;

  Sammanfattning : The vehicles of tomorrow will be more sophisticated, intelligent and safe than the vehicles of today. The future is leaning towards fully autonomous vehicles. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En fokusgruppsstudie utifrån skolsköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Bohlin; Ann-Charlotte Borgefeldt; [2018]
  Nyckelord :neuropsyciatric disabilities; ADHD; school environments; school nurses; student healt; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; skolmiljö; skolsköterska; elevhälsa;

  Sammanfattning : Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) påverkar elevens beteende och minskar signifikant funktionella adaptiva färdigheter i vardagen. Social kommunikation och interaktionsförmåga, språk, uppmärksamhet, känslor, motorisk prestanda, lärande samt minne är exempel på områden där påverkan kan visas. LÄS MER

 4. 4. How a reorganization can impact organizational creativity; A qualitative single case study investigating how a reorganization impacted the ability for the employees to be creative in one Swedish apparel company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filip Landälv; [2017-09-14]
  Nyckelord :Organizational creativity; Creativity; Reorganization; Organizational Change; Apparel industry; Fashion industry; Managing creativity;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Nonviolent Communication : a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :HARRY BONNELL; PING LI; THEKLA VAN LINGEN; [2017]
  Nyckelord :Adaptive Capacity; Communication; Nonviolent Communication NVC ; Organisation; Resilience; Social Sustainability;

  Sammanfattning : Adaptive capacity is essential for organisations to be able to adapt to the sustainability challenge, and change its course. Nonviolent Communication (NVC) is an interpersonal communication tool that enables a user to move from a language of judgements to a language of needs by using 4 steps: observation, feelings, needs, and request. LÄS MER