Sökning: "Adaptivt lärande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adaptivt lärande.

 1. 1. DIGITALA LÄROMEDEL I PRAKTIKEN En kartläggning av lärares upplevelse av användningen av digitala läromedel i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Petersson; Daniel Pettersson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; digitala läromedel; e-learning; pedagogik; TAM; teknisk kunskap; TPACK; ämneskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish school is being digitized and the acquisition of digital teaching materials is a part of the process. When the teaching materials begins to be used, it leads to changes in teaching and other work. LÄS MER

 2. 2. Att tänka annorlunda : Samtidens dynamiska lärandemiljöer utgår från ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Bovét; [2014]
  Nyckelord :adaptation; creativity; critical thinking; development; dynamic thinking; knowledge management; leadership; adaptivitet; dynamiskt tänkande; kreativitet; kritiskt tänkande; ledarskap; organisationer lärande; utmaningar.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka och belysa hur FM:s ledarskap uppfattar och beskriver FM:s lärandemiljö och samtida utmaningar. Studien avsåg även att genom sina fynd, visa på indikativa linjer kring hur ett ledarskap som främjar lärandemiljön och möter samtidens utmaningar kan förstås. LÄS MER

 3. 3. Adaptivt e-lärande av grundläggande programmering med Live-programmering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tim Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; Grundläggande programmering; E-Lärande; Live-programmering;

  Sammanfattning : e-lärande handlar om hur man ska ha tillgång till lärandeinformation vart man än är, oberoende enhet så länge internetuppkoppling finns. Adaptivt test är ett test som kontrollerar användarens kunskaper för att kunna anpassa t.ex. läroinnehållet efter användarens kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Power management of a computer display

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :SEBASTIAN OLSSON; JONATAN ÅKESSON; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal with this project is to investigate how the energy management can be improved on a linux computer. Focus lies on the screen back light as this is one of the major energy consumers in a laptop computer. LÄS MER