Sökning: "Adaptivt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Adaptivt lärande.

 1. 1. "Lite grus är bra" : Komplexitetsledarskap och lärande i team

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Cecilia Lindeborg; Helena Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Adaptivt utrymme; innovationsprocess; kollektivt lärande; komplexitetsledarskap; psykologisk trygghet; teamlärande;

  Sammanfattning : Innovationer är viktiga för organisationer som vill vara rustade för att möta olika förändringar. Den traditionella synen på ledaren som, ensam, tar rationella och korrekta beslut är inte längre funktionell. LÄS MER

 2. 2. Lärande och ansvar : konsultrollen i en kontext av ständig förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Johanna Nilén; [2020]
  Nyckelord :Responsibility; lifelong learning; change as a state; learning agility; adaptive self-leadership; resilience; consultant; KIBS; Ansvar; livslångt lärande; förändring som tillstånd; agilt lärande; adaptivt självledarskap; resiliens; konsult; KIBS;

  Sammanfattning : I en omvärld i konstant förändring ställs det höga krav på individer, framför allt i kunskapsintensiva företag. Studien undersöker upplevelser och resonemang kring ansvar och lärande, hos individer som arbetar inom en konsultverksamhet. Att belysa hur en konsult ser på ansvar och livslångt lärande, i en kontext i ständig förändring. LÄS MER

 3. 3. DIGITALA LÄROMEDEL I PRAKTIKEN En kartläggning av lärares upplevelse av användningen av digitala läromedel i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Petersson; Daniel Pettersson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; digitala läromedel; e-learning; pedagogik; TAM; teknisk kunskap; TPACK; ämneskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish school is being digitized and the acquisition of digital teaching materials is a part of the process. When the teaching materials begins to be used, it leads to changes in teaching and other work. LÄS MER

 4. 4. Att tänka annorlunda : Samtidens dynamiska lärandemiljöer utgår från ett förändrat sätt att tänka och förstå ledarskap

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Bovét; [2014]
  Nyckelord :adaptation; creativity; critical thinking; development; dynamic thinking; knowledge management; leadership; adaptivitet; dynamiskt tänkande; kreativitet; kritiskt tänkande; ledarskap; organisationer lärande; utmaningar.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka och belysa hur FM:s ledarskap uppfattar och beskriver FM:s lärandemiljö och samtida utmaningar. Studien avsåg även att genom sina fynd, visa på indikativa linjer kring hur ett ledarskap som främjar lärandemiljön och möter samtidens utmaningar kan förstås. LÄS MER

 5. 5. Adaptivt e-lärande av grundläggande programmering med Live-programmering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tim Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; Grundläggande programmering; E-Lärande; Live-programmering;

  Sammanfattning : e-lärande handlar om hur man ska ha tillgång till lärandeinformation vart man än är, oberoende enhet så länge internetuppkoppling finns. Adaptivt test är ett test som kontrollerar användarens kunskaper för att kunna anpassa t.ex. läroinnehållet efter användarens kunskaper. LÄS MER