Sökning: "Adarshprit Kaur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adarshprit Kaur.

 1. 1. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER

 2. 2. Delinquency among adolescents with psychopathic traits in high-risk neighborhoods.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Laura Ibrahim; Adarshprit Kaur; [2018]
  Nyckelord :adolescents; delinquency; psychopathic traits; high-risk areas; gender differences; ungdomar; brottslighet; psykopatiska drag; högriskområden; könsskillnader.;

  Sammanfattning : The study examine if there is a direct link between adolescents with psychopathic traits and delinquency, secondly if there is a direct link between neighborhood and delinquency. Gender differences were also examined as a control variable. The third aim is to look at the interaction between psychopathic traits and neighborhood on delinquency. LÄS MER

 3. 3. Aggressivitet i relation till skolprestation och bostadsområde bland unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Laura Ibrahim; Adarshprit Kaur; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER