Sökning: "Addiction treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Addiction treatment.

 1. 1. Planering av missbruksbehandling : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring processen för val av insats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adela Jusufovic; [2019]
  Nyckelord :evidence based practice; professionalism; discretion; users influence; street- level bureaucrats; tacit knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay is about how social workers as street-level bureaucrats are dealing with addicted clients and how the process continues in order to find the most optimal treatment for them. The aim was to study which factors, according to the social workers, that were considered as most important and how they affect their task to find an adequate treatment for these clients. LÄS MER

 2. 2. Dataspelsmissbruk : En kvalitativ studie om behandlares syn på hur bemötandet påverkar behandlingsarbetet för unga killar med dataspelsmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenna Karlsson; Isabella Pettersson Öh; [2019]
  Nyckelord :Gaming addiction; therapeutic alliance; treatment; Dataspelsmissbruk; bemötande; behandlingsarbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding through qualitative interviews with treatment providers, how their way of behaving towards young boys with gaming addiction affects the treatment. More specifically its aim was to find out how treatment providers help boys to break their ongoing gaming addiction and what kind of difficulties they have experiences from. LÄS MER

 3. 3. Medberoende, ett omdiskuterat begrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisette Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Co-dependency; relationship; alcohol; drogs; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Co-dependency is a controversial concept today and a major social problem at both national and international level that affects a large group of individuals. There is a debate about whether or not co-dependence should become a separate diagnosis or not. There are also shared opinions about what a co-dependency really means. LÄS MER

 4. 4. NARKOTIKAPOLITIKEN SOM FÖRT MISSBRUKARE I GRAVEN : Professionella inom beroendevårdens inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Spång; [2019]
  Nyckelord :Harm reduction; opioids; social work; stigmatization theory; overdoses and drug related deaths; Skademinimering; opioider; socialt arbete; stämplingsteori; överdoser och narkotikarelaterade dödsfall;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. LÄS MER

 5. 5. Avkriminalisera eget bruk av narkotika?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Lendt; [2019]
  Nyckelord :Avkriminalisering; missbruk; narkotika; narkotikapolitik; normalisering; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Det pågår just nu en debatt i Sverige kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte, och argumenten för och emot en avkriminalisering är många. Syftet med den här studien var därför att undersöka hur socialarbetare som arbetar inom missbruk- och beroendevården ställer sig till debatten kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte. LÄS MER