Sökning: "Addiction"

Visar resultat 1 - 5 av 769 uppsatser innehållade ordet Addiction.

 1. 1. Ett spel med många konsekvenser : En kvantitativ studie om 16-18 åringars spelvanor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Agnes Johansson; Astrid Flyborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gambling is an increasing problem in society and can cause a wide spectrumof difficulties for individuals since gambling does not only affect peopleeconomically, but also socially and health-wise. A lot of the previousresearch focuses on adults and not adolescents. LÄS MER

 2. 2. "Dansa min lilla docka, dansa och det gjorde jag": Fyra kvinnors självbiografiska beskrivningar av att leva med en missbrukande partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ahrén; Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :women; relationship; addiction; alcohol; drugs; coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how women described their experiences of living with a drug and or alcohol abusing man. A qualitative approach has been used and the study was based on four autobiographical books written by Swedish female authors who either live or have lived with abusive men. LÄS MER

 3. 3. Slumpens tillförlitlighet; En kvalitativ dokumentstudie om svenska kvällstidningars konstruktioner av spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba de Val; [2021]
  Nyckelord :Social problems; Gambling; media; Construction; victim; perpetrator; Social Sciences;

  Sammanfattning : How gambling and gambling addiction is understood and constructed as a social phenomenon affects the way we perceive and value gambling as well as gamblers. Therefore, it is important for social workers to be informed on how the constructions of gambling are made in mass media, and in turn how these constructions may affect the gamblers themselves and the social work with the group. LÄS MER

 4. 4. A quantitative study to assess the knowledge and reasons of smoking among young people in Sweden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jaswinderjit Kaur; [2021]
  Nyckelord :Smoking; Reasons; Young people; Sweden;

  Sammanfattning : ABSTRACT   ADDICTION IS A SPECIAL KIND OF HELL. IT TAKES THE SOUL OF THE ADDICT   AND BREAKS THE HEARTS OF EVERYONE WHO LOVES THEM” Research problem: A quantitative study to assess the knowledge and reasons of Smoking among young people in Sweden       The aim of the study is to assess the reasons for smoking among young people in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER