Sökning: "Addiction"

Visar resultat 1 - 5 av 838 uppsatser innehållade ordet Addiction.

 1. 1. Artificial Intelligence and Corporate Social Responsibility in the Online Gambling Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristijan Salihovic; [2021-07-08]
  Nyckelord :Online gambling; Responsible gambling; Gambling addiction; Problem gambling; CSR; AI; Moral profit; Customer-oriented Moral and Systemic Proactivity; COMSP; Gambling-related Harm Reduction and Prevention; G-HARP; Cloud-based Global Gambling Registry; CGGR; International Gambling Standards; IGAS;

  Sammanfattning : Background: Digital technology and the Internet have created the preconditions for the development of online gambling. Gamblers can play or bet online whenever they want and wherever they are. Gambling should be entertaining, allowing players to keep it in balance with other activities in their lives. LÄS MER

 2. 2. Framställandet av psykisk ohälsa hos ungdomar - En diskursanalys av svensk press

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ala Rebwar; [2021-06-29]
  Nyckelord :Discourse; mass media; mental health; mental illness; representation; youth;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to explore representations of youth mental illness by analysingarticles in Swedish newspapers. Mass media has a central role in depicting social problems andshaping public discourse on health. It affects the way we understand and manage our social reality. LÄS MER

 3. 3. Kunskaper och erfarenheter för att främja hälsa hos patienter med ett drogmissbruk : Ur sjuksköterskors perspektiv

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kinora Kino; [2021]
  Nyckelord :attitudes; drug abuse; experiences; knowledge; meetings and nurses;

  Sammanfattning : Background: Drug abuse is a global health problem and it's growing every day. Patients with a drug addiction leap a higher risk at hospitals because of their background history, patients are stigmatized as manipulative, shameful, aggressive and violent. LÄS MER

 4. 4. Stimulanser och affekter hos datorspelsberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simon Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Gaming addiction; Internet Gaming Disorder; IGD-20 test; MDA-framework; Silvan Tomkins affect theory; Social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine correlations between affects and stimulus concerning gaming addiction. The purpose of this is to increase the understanding of gaming addiction for better treatment from social workers. In recent years gaming addiction has become a more common affliction. LÄS MER

 5. 5. Att leva uppkopplad : Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av sociala medier – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Kristiansson Dalin; Jonathan Laitila; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; experiences; mental health; self-esteem; social media; Psykisk hälsa; självkänsla; sociala medier; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier används idag av ungdomar och unga vuxna för att hålla sig socialt aktiva, ta del av vänners aktiviteter samt finna gemenskap. Självkänsla och känsla av sammanhang är delar som påverkar vår psykiska hälsa. Psykisk ohälsa beskrivs som ett individuellt tillstånd. LÄS MER