Sökning: "Adel Adam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adel Adam.

  1. 1. Att utveckla det intellektuella kapitalet i tillväxtföretag

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adel Fakhreddine; Charlotte Berndt; Adam Linder; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur växande småföretag förvaltar och utvecklar sitt Intellektuella kapital. Intresset för att studera intellektuellt kapital väcktes i slutet av 1980-talet i samband med att företag började se kunskap som en värdeskapande faktor. LÄS MER