Sökning: "Adel Darwish"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adel Darwish.

 1. 1. Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adel Darwish; [2020-05-27]
  Nyckelord :Prestation; skådespeleri; skådespelarens repetitionsprocess; prestationsångest; prestationsförmåga; Compassionfokuserad terapi; Pontus Waström; Sofia Viotti; Pontus Waström; Josefin neldén; Magnus Roosman; Marie Richardson;

  Sammanfattning : Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Hur får kunden läkemedelsinformation och rådgivning vid e-handel? : Enkätundersökning av kundens respektive farmaceutens uppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Riim Darwish Adel; [2020]
  Nyckelord :e-handel; apotek; distanshandel; online apotek.;

  Sammanfattning : I det moderna samhället används mer och mer den digitala tekniken inom olika områden. Apoteksmarknaden i Svergie har genomgått en stor förändring efter omregleringen 2009 bl.a utveckling av e-handel. Apotekens e-handel bör uppfylla läkemedelsverkets krav när det gäller patientens säkerhet och kvalitet. LÄS MER