Sökning: "Adem Göker"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adem Göker.

 1. 1. The impact of ESG during COVID-19- A quantitative study targeting ESG and stock returns on the Swedish stock market during COVID-19 Adem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adem Göker; Johannes Sköld; [2021-06-30]
  Nyckelord :Environmental; Social and Governance ESG ; ESG Ratings; Socially Responsible Investments SRI ; COVID-19; Sweden;

  Sammanfattning : In this thesis, we study whether ESG has a positive effect on stock performance during COVID- 19, based on a sample of 153 listed firms in the Swedish stock market. We follow a Best-in- Class ESG screening strategy and compare the performance differences between the top and bottom ESG portfolios during 2019-2020. LÄS MER

 2. 2. AKTIV ELLER PASSIV FONDFÖRVALTNING? - En kvantitativ studie om fondavkastning och fondavgift

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adem Göker; Erik Larsson; [2018-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mutual funds have risen in popularity across Sweden and over the last 20 years the amount invested have risen from 1000 billion Swedish Crowns to over 4000 billion Swedish Crowns. The majority of the increase has been in the funds investing in equity. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer svenska företag att börsnoteras? - En fallstudie av tillväxtföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Bader; Adem Göker; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En generell uppfattning kan vara att bolag väljer att börsnoteras för att erhålla kapital. Det finns dock flera teorier som förklarar varför bolag väljer att göra en börsnotering. Tidigare studier har visat att aktiemarknaden i Europa varit mest lämpligt för större företag, dock gäller detta inte för Sverige. LÄS MER