Sökning: "Adhd extra anpassningar"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade orden Adhd extra anpassningar.

 1. 6. Grundlärares känsla av sammanhang i undervisning : En kvalitativ studie om lärares känsla av sammanhang i arbetet med extra anpassningar för elever med ADHD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lisa Jarl; Emma Davidsson; [2016]
  Nyckelord :ADHD; stöd; extra anpassningar; klassrum; lärarna;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att få en inblick i hur grundskolelärarna får en känsla av sammanhang (KASAM) i arbetet med extra anpassningar inom ordinarie undervisning för att stödja elever med ADHD. Våra frågeställningar var, vilken begriplighet har lärarna i sitt arbete med extra anpassningar för att stödja elever med ADHD, hur förklarar lärarna att de hanterar extra anpassningar, och vilka extra anpassningar anser lärarna som mest meningsfulla att använda i undervisningen? Vi har använt oss av en kvalitativ metod där sex olika intervjuer utfördes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 2. 7. Undervisning av barn med koncentrationssvårigheter i vanligt klassrum : En intervjustudie med utgångspunkt i tre lärares livshistoria

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Gunilla Windahl; [2007]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; skola; grundskola; livshistoria; ADHD; diagnos; inkludering;

  Sammanfattning : Undervisning av barn med koncentrationssvårigheter i vanligt klassrum. En intervjustudie med utgångspunkt i tre lärares livshistoria Gunilla Windahl Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur ”erkänt duktiga” klasslärare anpassar klassrumsmiljö, bemötande och undervisning för barn med koncentrationssvårigheter i grundskolans vanliga klasser. LÄS MER