Sökning: "Adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 971 uppsatser innehållade ordet Adhd.

 1. 1. "Ett misslyckande i kvarten" - En kvalitativ studie om hur kvinnor med ADHD upplever sin vardag och sina sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lorena Sierra Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Adult Women; Gender Studies; Stigma; Social Constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women with ADHD are statistically diagnosed later in life than men. Previous studies have shown that girls and women with neuropsychiatric disabilities tend to hide their symptoms to appear normative. It is discussed that girls may be judged harder than boys for expressing some of the common ADHD-symptoms due to stereotypical gender norms. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande - möjligheter och utmaningar för elevers matematiska språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Hansson; Linnéa Hansson; [2022]
  Nyckelord :ADHD; autism; cooperative learning; language development; Lev Vygotsky; mathematics; mathematical language;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker möjligheter och utmaningar med ett kooperativt lärande och hur det påverkar elevers matematiska språkutveckling. Översikten inriktar sig på elever i grundskolan och elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. LÄS MER

 3. 3. Patienters med ADHD upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elza Mikaelyan; Svetlana Jevtic; [2022]
  Nyckelord :Attention deficit and hyperactivity disorder; ADHD; Diet quality; Physical activity; Behavioral pattern; Lifestyle; Nutrition; Uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning; ADHD; Dietkvalitet; Fysisk aktivitet; Beteendemönster; Livsstil; Näring;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit hyperaktivitet disorder (ADHD) är en neurobeteendesjukdom som kännetecknas av tecken och symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som vanligtvis börjar i barndomen. ADHD kan kvarstå i vuxen ålder och orsakar försämringar i yrkesprestation och kamrat- och familjerelationer. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av en manlig diagnos : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Petersson; Rosita Holmberg; [2022]
  Nyckelord :ADHD; social work; women; girls; social consequences; strategies; norms; identity; symptom; ADHD; socialt arbete; kvinnor; flickor; sociala konsekvenser; strategier; normer; identitet; symtom;

  Sammanfattning : ADHD is often considered a boy's diagnosis, but girls are as likely as boys to bear the symptoms. This requires knowledge among social workers to prevent girls from being stigmatized and create destructive strategies with social consequences. LÄS MER