Sökning: "Adina Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adina Johansson.

 1. 1. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Una Falsa Feminista : Sobre la protagonista en la novela Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa desde una perspectiva crítica falocéntrica

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Adina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Mario Vargas Llosa; Feminism; Femininity; Characterization; Femme Fatale; Male gaze; The Bad Girl; Mario Vargas Llosa; Feminismo; Feminidad; Caracterización; Femme Fatale; Mirada masculina; Travesuras de la niña mala;

  Sammanfattning : La investigación presente analiza la caracterización de la protagonista de la novela Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa (2006) a través de una crítica falocéntrica para determinar si es una obra feminista o no. Particularmente, el objetivo del trabajo es analizar la descripción del personaje principal en relación con el feminismo y la feminidad, teniendo en cuenta desde cuál punto de vista la presentación está realizado. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av returflöden : ur ett tids-, flexibilitets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adina Engström; Matilda Johansson; [2017]
  Nyckelord :reverse logistics; efficiency; consolidation; returflöde; effektivitet; returtransport; konsolidering;

  Sammanfattning : I takt med den ökande befolkningsmängden ställs allt högre krav på företag för att bibehålla de ändliga resurserna. En förutsättning för fortsatt utveckling är effektivisering där resurser används på ett mer effektivt sätt med syfte att minska miljöpåverkan men också ur ett kostnadsperspektiv där företagen ska kunna konkurera eller överleva på den ökande marknaden. LÄS MER