Sökning: "Adina Man"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Adina Man.

 1. 1. Una Falsa Feminista : Sobre la protagonista en la novela Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa desde una perspectiva crítica falocéntrica

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Adina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Mario Vargas Llosa; Feminism; Femininity; Characterization; Femme Fatale; Male gaze; The Bad Girl; Mario Vargas Llosa; Feminismo; Feminidad; Caracterización; Femme Fatale; Mirada masculina; Travesuras de la niña mala;

  Sammanfattning : La investigación presente analiza la caracterización de la protagonista de la novela Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa (2006) a través de una crítica falocéntrica para determinar si es una obra feminista o no. Particularmente, el objetivo del trabajo es analizar la descripción del personaje principal en relación con el feminismo y la feminidad, teniendo en cuenta desde cuál punto de vista la presentación está realizado. LÄS MER

 2. 2. Ocklusion som rehabilitering vid olika knätillstånd - en semi-systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Samya Sekkat; Adina Martinsson Löf; [2021]
  Nyckelord :BFR; ocklusion; styrketräning; rehabilitering; ACL; knäartros; knäsmärta; patellofemoralt smärtsyndrom; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ocklusion, på engelska benämnt som blood flow restriction (BFR), innebär att man placerar exempelvis en blodtrycksmanschett proximalt på en extremitet, stryper åt och minskar blodflödet till en muskelgrupp. I kombination med lågbelastad styrketräning kan det inducera styrkeökning. LÄS MER

 3. 3. Cancerdiagnostiserade patienters erfarenheter av Komplementär och Alternativ Medicin (KAM). : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Adina Holmgren; Elin Hellström; [2019]
  Nyckelord :CAM; cancer; experience; patient; cancer; erfarenheter; KAM; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Komplementär och alternativ medicin (KAM) är ett samlingsnamn som innefattar en annan typ av medicin och behandling än den konventionella behandlingen. KAM baseras på en helhetssyn av människan där man anser att både kropp och själ är en helhet och detta grundas på den holistiska synen. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige och England : En komparativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Adina Iatan; [2015]
  Nyckelord :Crime trend; Sweden; England; Comparative; Youth; Brottsutveckling; Sverige; England; Komparativ; Ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att studera ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige och i England1, utifrån den totala registrerade brottsligheten från slutet av 1980-talet fram till år 2010. Dessutom har det även studerats för den registrerade kategoribrottsligheten mellan åren 2002 och 2013. LÄS MER

 5. 5. Det kan väl inte hända en man? : En litteraturöversikt om mäns upplevelser av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Adina Norström; Karin Simon; [2014]
  Nyckelord :Male breast cancer; Male breast neoplasms; experience; psychological; masculinity; information; life-world; Manlig bröstcancer; manlig brösttumör; upplevelse; psykologisk; maskulinitet; information; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer hos män är en ovanlig, ouppmärksammad sjukdom. Mindre än en procent av alla som får bröstcancer är män. Detta gör att männen som drabbas av denna sjukdom inte bara går igenom de motgångar som en cancersjukdom innebär utan även vad det kan innebära att drabbas av en sjukdom som vanligen drabbar kvinnor. LÄS MER