Sökning: "Administrative unit"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Administrative unit.

 1. 1. Enhetschefens yrkesroll inom äldreomsorgen : En kvalitativ intervjustudie om enhetchefers yrkesroll inom äldreomsorgen i förhållande till New Public Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hugo Wallin van Doesburg; Li Houman; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; unit managers; New Public Management NPM .; Äldreomsorg; enhetschefer; New Public Management hädanefter NPM ; förpappring; den dubbla verkligheten; fjärrstyrning; begreppsimperialism.;

  Sammanfattning : Background: In Swedish elderly care, New Public Management (NPM) can be identified in several different ways, for instance it has entailed changed control principles with an increased element of various standardized instruments. Another important feature is that political governance has become increasingly decentralized. LÄS MER

 2. 2. Sinnessjukhusen - ett redskap för välfärdsstaten? : En studie om S:t Olofs sjukhus i Visby 1935-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Disciplinering; normer; biopolitik; sinnessjukvård; S:t Olofs sjukhus; Visby; Discipline; norms; biopolitics; mental health care; St. Olof s Hospital; Visby;

  Sammanfattning : The state´s responsibility for the health and well-being of the population was part of the development towards the welfare state. Government agencies at various levels were helpful in surveys and were also the state´s tool for enforcing social policy goals. LÄS MER

 3. 3. Äldreomsorgens ledarskap under en pandemi : En kvalitativ studie om de organisatoriska förutsättningarna för ett ledarskap i kris avseende enhetschefer i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Silver; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Huvudsyftet med studien var att granska de organisatoriska förutsättningarna för äldreomsorgens ledarskap i kommunal regi kopplat till coronakrisen. Studien har undersökt enhetschefer inom kommunal äldreomsorgs uppfattning av deras förutsättningar för ett gott ledarskap i den rådande coronakrisen. LÄS MER

 4. 4. Lean Administration och värdeflödeskartläggning genom FlexSim. : En fallstudie inom ett fakturaflöde.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Julian Strömqvist; Husan Karimhadzajeva; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Administration; Lean Office; Lean Tools; Lean Implementation; Värdeflödeskartläggning;

  Sammanfattning : Lean is a philosophy with the purpose of increasing value from the customer perspective, through the continuous elimination of waste. During the last decades, the implementation of this philosophy has expanded to the service sector and administrative support processes. LÄS MER

 5. 5. Modell för att beräkna driftkostnader vid ett Masslogistikcenter : Modellering och fallstudie på jord- & bergflöden i norra Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Adam Moberg; Simon Runefors; [2021]
  Nyckelord :Masslogistikcenter; MLC; bygglogistik; bygglogistikcenter; masshantering; schaktmassor; schaktmassa; jordmassor; bergmassor; byggprojekt; cirkulär ekonomi; beräkningsmodell; driftkostnader;

  Sammanfattning : I samband med byggprojekt uppstår det berg- och jordmassor som måste hanteras. De senaste årens ökade bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt i kombination med en ökad miljömedvetenhet har lett till att olika effektiviseringar av massahantering hamnat i fokus. LÄS MER