Sökning: "Adobe"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Adobe.

 1. 1. Visual appeal versus usability : A quantitative analysis of the importance of visual appeal and usability in e-commerce

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Gustav Haglund; Clara Mood Román; [2020]
  Nyckelord :User experience; UX design; e-commerce; visual appeal; usability; trustworthiness;

  Sammanfattning : Unappealing websites are rejected quickly upon visiting them, while visitors spend more time on visually appealing websites before judging its reliability; but to what extent can visual appeal alone carry the success of a website, and is it so powerful that good usability can be sacrificed? This paper studies the respective importance of visual appeal and usability in e-commerce as factors, in order to determine which factor plays the bigger role in generating trust and credibility for an e-commerce site, as credibility perception is highly correlated with its visual complexity. The relation between these two factors and the likelihood to make a purchase is also discussed. LÄS MER

 2. 2. Paint Against the Machine : Konstnärliga processer inom digitalt måleri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isabella Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Digitalt måleri; Visuell diskursanalys; Adobe Photoshop;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet kan tillgängliggöras och förstärkas inom det digitala måleriprogrammet Photoshop. En pedagogisk metod och den digitala miljön (”workspacet”) analyseras och optimeras för syftet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linus Steinholtz; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; UX-Design; Teknisk Design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. LÄS MER

 4. 4. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Österberg; [2019]
  Nyckelord :Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Sammanfattning : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. LÄS MER

 5. 5. Visuell upplysning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Petersson; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; pratityasamutpada; design; Adobe; Photoshop; Illustrator; Buddhism; pratityasamutpada; design; Adobe; Photoshop; Illustrator;

  Sammanfattning : I detta arbete illustrerar jag den buddhistiska tanke som kallas pratityasamutpada, som saknar svensk översättning men på engelska kallas dependent origination och handlar om att alla fenomen uppkommit på grund av andra fenomen. För detta ritar jag på frihand i Photoshop ett flertal svarta cirklar med låg opacitet som jag placerar delvis omlott. LÄS MER