Sökning: "Adolescent"

Visar resultat 1 - 5 av 547 uppsatser innehållade ordet Adolescent.

 1. 1. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 2. 2. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Gray; [2019]
  Nyckelord :Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Menstruation, Menstrual Cups and School Attendance: Evidence from a Randomized Trial in Uganda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; modern sanitary protection; menstrual cup; barriers to girls´ schooling; school attendance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Several organizations claim menstruation and lack of proper sanitary protection to be one reason for lower school attendance in developing countries. These claims are stated to cause lower progression rates to secondary school among girls, and further increase the gender gap in enrollment to higher education. LÄS MER

 4. 4. Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fanny Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att lyfta fram den etiska debatten om barn, mer specifikt ungdomar, med könsdysfori. I Sverige måste man vara 18 år för att få en genusöverföringskirurgi (GRS) och det blir problematiskt när ungdomar önskar en könsförändring snabbt på grund av det starka besväret med könsdysfori. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNING OM BARNS MÖJLIGHET TILL AUTONOMI I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS MOGNAD INOM BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK DYGNSVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malena Chronholm Bøyesen; [2019]
  Nyckelord :autonomi; barn; mognad; psykiatri; sjuksköterska; autonomy;

  Sammanfattning : Barns rätt till autonomi skall enligt Patientlagen bedömas i förhållande till deras mognad. Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar barns möjlighet till autonomi i förhållande till mognad inom barn- och ungdomspsykiatrisk dygnsvård. Studien var en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats. LÄS MER