Sökning: "Adolf Karlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adolf Karlsson.

 1. 1. En skön själ i en kontrollerad kropp : ideal och dygd i porträtt av svenska kungligheter i ljuset av Castigliones Il Cortegiano

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Castiglione; Johan III; Gustav II Adolf; Kristina; Karl XI; porträtt;

  Sammanfattning : In Italy in 1528 the famous author Baldassare Castiglione published the book Il Cortegiano. In words Castiglione portraits the ideal courtiers and provides a lot of advice on how to achieve the ultimate courtier manner. For example he introduces and explains the words sprezzatura and grazia. LÄS MER

 2. 2. Adolf Hitler - En falsk profet i verkligheten : en tolkning av hans syn på sig själv som religiös ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Christina Karlsson; [2002]
  Nyckelord :nazism; politisk ideologi; Adolf Hitler; självbild; religiositet; case study; religiös ledare; vanföreställningar; manipulativt ledarskap; megalomani;

  Sammanfattning : I min uppsats försöker jag ta reda på om man kan säga att Adolf Hitler uppfattade sig som en religiös ledare, sänd av Gud. Situationen i Tyskland, under sekelskiftet och framåt, var mycket svår för många grupper. LÄS MER