Sökning: "Adopt"

Visar resultat 11 - 15 av 1536 uppsatser innehållade ordet Adopt.

 1. 11. KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sabina Ostermark; [2021-02-17]
  Nyckelord :Forskningsbibliotek; neoinstitutionell teori; organisationskommunikation; Akademi; forskningsfrämjande; rationaliteter;

  Sammanfattning : Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. LÄS MER

 2. 12. MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL: EN SÄKERHETSFRÅGA? En kvalitativ idéanalys avseende Europeiska unionens och Sveriges regerings förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sigmundsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; EU; Sverige; säkerhetsdimension; idealtyper; idéanalys; Sex trafficking; EU; Sweden; security dimension; ideal types; idea analysis;

  Sammanfattning : This thesis constitutes an idea analysis of sex trafficking as a security issue. The question is ifthe European union and Swedish government adopt a traditional state-centered perspective oran individual-centered perspective in the security dimension. LÄS MER

 3. 13. EVER CLOSER FOREST POLICY? A qualitative document study on European Integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Fredriksson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Forest Policy; European Integration; Integration Theory;

  Sammanfattning : This thesis work examines integration in the EU on forest policy, aiming to understand what drives the integration process on the area. The study is centred on analysing the differences between the first and second forestry strategy and on how Council of the European Union and the European Parliament relate to these. LÄS MER

 4. 14. VILKEN FEMINISM? - En diskurs- och idealtypsanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Thorsen; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Government was the first state, as a result of the United Nations Security Council resolution UNSCR 1325 on women, peace and security, to adopt a fully feminist foreign policy in 2014.Which feminism the Swedish Government represents through its foreign policy has not yet been examined. LÄS MER

 5. 15. Polarization in sustainability? The explanatory power of concern and left-right placement on environmentally significant behaviors among Swedes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2021-01-27]
  Nyckelord :environmentally significant behaviors; environmental concern; left-right placement; recycling; sustainability;

  Sammanfattning : Environmentally significant behavior is becoming an increasingly relevant topic in environmentally focused research, which aims to explain why people adopt these behaviors and thus understand how sustainability can be promoted. A long-held perception of environmental behavior is that it is more commonly occurring among “leftists” because they have been shown to exhibit higher levels of environmental concern. LÄS MER