Sökning: "Adopt"

Visar resultat 21 - 25 av 1536 uppsatser innehållade ordet Adopt.

 1. 21. Livscykelkostnader och upphandling av projekterande konsulter : En analys av upphandlingsdokument

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Life-cycle costs; Procurement of consultants; Building design; Public property owners; Livscykelkostnader; Konsultupphandling; Projektering; Offentliga fastighetsägare;

  Sammanfattning : För byggnader har drift- och underhållskostnader ofta större ekonomiska konsekvenser än den initiala investeringen och livscykelkostnader (LCC) har i upphandlingslagstiftningen lyfts fram som ett sätt att verka för hållbar upphandling. Med tanke på dessa omständigheter bör det vara intressant för offentliga fastighetsägare att tillämpa arbetssätt där de tidigt i projekten kan överskåda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av deras val genom att analyser LCC. LÄS MER

 2. 22. Cost Estimation of Additive Manufacturing : A case study of TylöHelo Company's Sauna Product

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredin Thimothi; Sreejesh Chathengattil Sreenivasan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of Additive Manufacturing (AM) has been used extensively for a long time now, with many industries embracing it. In this modern lifestyle, peoples need to be different not only in their dressing styles but also to change their outlook on their living room interior, their homes, their gardening, and every aspect of their life. LÄS MER

 3. 23. NO-CODE AI : En kvalitativ utvärdering av ett lättillgängligt AI-verktyg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Wiik; Elias Lundholm; [2021]
  Nyckelord :AI; värdeskapande;

  Sammanfattning : The development of Information technology has undergone drastic changes in the last decade, and it has changed how organizations work and function. The latest development of IT is Artificial intelligence (AI). LÄS MER

 4. 24. Ideal and reality, balance and conflict : A study of working parents’ experiences of work-life balance in Fujian, China

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Chen Lin; [2021]
  Nyckelord :Arbetande föräldrars; upplevelse; work-life balance; work-life conflict; flexibla arbetsarrangemang; könsskillnad; roll; politik och åtgärder;

  Sammanfattning : The study is based on empirical research. Ten semi-structured interviews were conducted with working parents having children under the age of eight (including eight years old). All informants were between 31-35 years old, from Fujian Province of China. LÄS MER

 5. 25. Mobile Payment Adoption During The Covid-19 Pandemic: A Quantitative Study In Germany

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Niklas Herget; Philip Steinmüller Krey; [2021]
  Nyckelord :Mobile Payment Adoption; Germany; COVID-19; UTAUT; TAM; DOI; Intention to Use; Technology Adoption; Contactless Payments; M-Commerce; Mobile Point-of-Sale; ApplePay; Digital Wallet;

  Sammanfattning : Background: Emerging in December 2019, the COVID-19 pandemic profoundly changed consumer behaviour leading to social distancing and mitigating physical contact. Statistics show an increased use of contactless and mobile payment usage and adoption during the pandemic. LÄS MER