Sökning: "Adoption"

Visar resultat 1 - 5 av 1717 uppsatser innehållade ordet Adoption.

 1. 1. Development of Framework for Drivers and Barriers in the Implementation of Supply Chain 4.0.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stella Nwakuchi Ngwaba Adare; [2020-06-22]
  Nyckelord :Industry 4.0; Supply Chain 4.0; Digitalization; Systematic Literature Review; PESTEL; Drivers; Adoption; Barriers and Implementation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Searching for Internal Legitimacy in Climate Risk Management - A Case Study of Commensuration in A Swedish MNC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikaela Bjure Mannshausen; Johanna Sjöström; [2020-06-22]
  Nyckelord :Climate risk; Risk management; Quantification; Disclosure; Legitimacy; Investors and Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. The lack of Unity in Diversity recruitment - A qualitative study on the adoption of diversity recruitment practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Hendelberg; Minu Jose; [2020-06-22]
  Nyckelord :Diversity recruitment; Power; Resistance; Trust; Institutional Work; Institutional maintenance; Institutional creation; Institutional entrepreneurs; Unintended consequences;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Moderskap vid äggdonation En mänskig rättighet för vissa?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Ström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Moder; Moderskap; Moderskapspresumtionen; Mamma; Fader; Faderskap; Faderskapspresumtionen; Pappa; Mater est; Pater est; Äggdonation; Äggdonator; Ägg; Spermiedonation; Spermiedonator; Spermie; Befruktning utanför kroppen; Insemination; Surrogatmoderskap; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Rätt till privat- och familjeliv; Privatliv; Familjeliv; Mänsklig rättighet; Familj; Mennesson; Adoption;

  Sammanfattning : Moderskapspresumtionen innebär att kvinnan som föder ett barn alltid betraktas som barnets moder vid barnets födsel, även om barnet tillkommit genom en äggdonation. Kvinnan som donerar ägg har i princip inga möjligheter att bli barnets rättsliga moder vid födseln, samtidigt som det finns diverse möjligheter och val för faderskapet vid en spermiedonation. LÄS MER

 5. 5. THE REASONS AND CONDITIONS OF SYMBOLIC POLITICS IN ENVIRONMENTAL POLICY. A case study of the reasons and conditions for use of symbolic politics in the decision of Low Emission Zones for cars in Stockholm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Darvik; [2020-03-04]
  Nyckelord :Symbolic politics; Low emission zones; Environmental policies; Air quality;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the reasons and conditions for symbolic politics in the decision to implement Low emission zones (LEZ) for cars in Stockholm. A LEZ restricts the ability to move with certain vehicles in an area to improve air quality, decrease congestion and sending a signal for upgrading the car/vehicle fleet (Connelly et.al. 2012). LÄS MER