Sökning: "Adorno"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Adorno.

 1. 1. Konstens fyra element : Att läsa Döden i Venedig i en antropocen tidsepok

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Erik Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Theodor W. Adorno; Thomas Mann; natur; antropocen; dialektik; estetik; upplysning; mytologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the interconnections between art and nature in the context of recent scientific findings which show that planet Earth, due to human enterprises, has transitioned into a new geological epoch called the Anthropocene. The relevance of the German philosopher and music theoretician Theodor W. LÄS MER

 2. 2. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 3. 3. Att ställa sin estetik på intet : En studie av modernistisk prosaestetik i Thorsten Jonssons roman Konvoj

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Åstrand; [2018]
  Nyckelord :Modernism; modernity; aesthetics; prose; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin; Modernism; modernitet; prosaestetik; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : The focus of this essay lies on examining the modernistic aesthetics of prose in Thorsten Jonsson’s novel Konvoj (1947). When Walter Benjamin wrote ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” he proved that new technological inventions affected the reception of art. LÄS MER

 4. 4. Filmkritikens retorik : En kvalitativ studie av recensioner till hög- och populärkulturella filmverk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovis Kojo; [2018]
  Nyckelord :culture journalism; film reviews; film critics; film criticism; popular culture; high culture; Frankfurt School; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : The divide between popular culture and high culture has been a subject of discussion since the early days of media research. Even though popular culture has a somewhat higher status today than in the early 1900’s, the division between the two cultural forms still exists. LÄS MER

 5. 5. Bredvid verket i arbete : Ramens verkan i dansens estetiska autonomi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Frida Sandström; [2018]
  Nyckelord :dance; parergon; frame; autonomy; Kant; Derrida; Adorno; enlightenment; hetero-affection; immanence; dialectics; critique; ballet; modernity;

  Sammanfattning : The aesthetic autonomy of dance is a blank spot in the history of aesthetics. In this study, dance is used as an umbrella for both visual art performance, live art and choreography. LÄS MER