Sökning: "Adrenomedullin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Adrenomedullin.

  1. 1. Adrenomedullins betydelse för patienter med diabetes mellitus typ 2

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Svensson Isabell; [2015]
    Nyckelord :Adrenomedullin; ADM; Diabetes Mellitus typ 2;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 1993 identifierades adrenomedullin (ADM) som är en 52 aminosyror långmultifunktionell peptid som utsöndras och syntetiseras från flera olika organ i kroppen. Exakt hur ADM verkar och utsöndras är ännu inte helt klarlagt. Friska personer har normalt en låg ADM,koncentration men vid olika sjukdomar stiger den. ADM påverkar bl. LÄS MER