Sökning: "Adrian Adler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adrian Adler.

 1. 1. Standardisering av diagnostiska tester genom utveckling av kopplingskemier för sjukdomsspecifika markörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Konrad Gras; Julia Giertta Adler; Caroline Jansson; Ted Niva; Adrian Nordmark; [2016]
  Nyckelord :kopplingskemi; microarray; diagnostik;

  Sammanfattning : Diagnostiska tester som tillverkas av företaget Thermo Fisher Scientific baseras på microarrayteknologi. Dessa tester används för diagnostik av allergi och autoimmunitet. Genom immobilisering av specifika antigener på en microarrayyta kan man detektera sjukdomsspecifika antikroppar i patientprover. LÄS MER

 2. 2. Budgeting as an art form: a case study on the different roles played by budgets in Swedish film

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Adrian Gehrig; Arvid Åsbrink; [2011]
  Nyckelord :Budgeting; Culture production; Film industry; Managing creativity;

  Sammanfattning : This paper describes a case study of Swedish feature film production. The study aims to identify existing tensions between creative and corporate logics in three different stages of feature film production - development, production and marketing - and how budgets are used to deal with these tensions. LÄS MER