Sökning: "Adrian Bond"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Adrian Bond.

 1. 1. Kan relationer fördjupas genom bemötandeträning? En utvärdering av en helgkurs i autentiskt relaterande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cinna Gärdenfors; Adrian Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Upplevd lyhördhet; autentiskt relaterande; relationskvalitet; relationsprocesser; hängivna relationer; Perceived partner responsiveness; authentic relating; relationship quality; relationship processes; communal relationships; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the impact a weekend course in authentic relating had on different aspects of the quality of the participants' relationships. The relationship quality was measured in two contexts: Between the course participants and in their existing relationships outside the course context. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ebba Adrian; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; dödshjälp; aktiv dödshjälp; sjuksköterskor; assisterad död; euthanasia; assisted death; nurses; literature review; experiences; attitudes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige men tillämpas idag i ett flertal länder i världen med olika bestämmelser. Patienter som avslutar sina liv med aktiv dödshjälp är oftast terminalt sjuka. LÄS MER

 3. 3. Valuation of Additional Tier-1 Contingent Convertible Bonds (AT1 CoCo) : Modelling trigger risk in a practical investment setting

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adrian Djerf; [2020]
  Nyckelord :AT1; CoCo; Contingent Convertible; Trigger Risk; Bonds; Valuation; Financial Mathematics; Hybrid Capital; AT1; CoCo; Contingent Convertible; Trigger risk; Obligationer; Värdering; Finansiell matematik; Hybridkapital;

  Sammanfattning : Contingent convertible bonds (often referred to as CoCo bonds, or simply CoCos) are a relatively new financial instrument designed to absorb unexpected losses. This instrument became increasingly more common after the financial crisis of 2008, as a way to decrease the risk of insolvency among banks and other financial institutions. LÄS MER

 4. 4. A comparison of FDML and GMM for estimation of dynamic panel models with roots near unity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Mehic; [2017]
  Nyckelord :econometrics; dynamic panel data; Monte Carlo; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis compares the performance of the first-differenced maximum likelihood estimator (FDML) and the Blundell-Bond continuously-updating system GMM estimator of the autoregressive parameter in an AR(1) dynamic panel model without exogenous covariates, particularly focusing on the close-to-non-stationary case. This case is far from trivial, as a high degree of persistence is the norm rather than the exception in economic panels. LÄS MER

 5. 5. Aktieindexobligationer : För vem är aktieindexobligationer en passande investering?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Adrian; Sanna Kinnunen; [2010]
  Nyckelord :Equity index bonds; savings product; lifecycle; portfolio optimization; consulting; Aktieindexobligationer; sparform; livscykeln; portföljoptimering; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan introduktionen i början av 1990-talet har utvecklingen av volymen nyemitterade aktieindexobligationerna totalt sett varit positiv vilket tyder på att produkten blivit en populär sparform hos svenskar. Detta tillsammans med det faktum att det finns få studier gjorda kring aktieindexobligationer som sparform där ett större perspektiv tas i beaktande gör ämnet intressant att studera. LÄS MER