Sökning: "Adrian Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Adrian Nilsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adrian Nilsson; Oscar Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kommunikation; Vårdrelation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Bilder av Sjömän : En studie om queera uttryck och maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Joel Skoting; [2020]
  Nyckelord :Sailor’s in art; homosexuality; queer; masculinity; art study; art analysis; semiotics; iconology; Gösta Adrian Nilsson; Lars Lerin;

  Sammanfattning : In this essay I will study three different paintings by the Swedish artists Lars Lerin and Gösta Adrian Nilsson (also known as GAN). All of these pieces incorporate sailors as part of their motives. The aim of the study is to analyse how these pieces differ in how they convey homoerotic themes. LÄS MER

 3. 3. Att styra mjukt i en hård värld : Chefers resonemang kring mjuka värden som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Ketikidis; Adrian Nilsson; Annika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Mjuka värden; ledarskap; värderingar; inspiration; värdeskapande; organisation.;

  Sammanfattning :   Syfte:Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för mjuka värdens relevans och påverkan för organisationers verksamhet. Studien undersöker hur chefer resonerar kring användandet av mjuka värden i deras dagliga verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Gösta Adrian-Nilsson i den Europeiska modernismens kraftfält. Åren 1913-1921

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Robert Thavenius; [2018]
  Nyckelord :Modern society; Modernism; Futurism; Expressionism; Cubism; Spiritual thinking; Sailors; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay entitled Gösta Adrian-Nilsson in the European Modernistic Power Field. 1913 – 1921, takes its starting point in the city of Berlin in 1912 when Gösta Adrian-Nilsson (GAN) meets the elite of the modern art world for the first time. LÄS MER

 5. 5. inSource - Utveckling av ett socialt webbaserat arbetsverktyg för rekryterare inom data- och IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Chemander; Oskar Holmberg; Linus Johansson; Adrian Nilsson; Erik Rundén; [2016-10-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att hitta lämpliga personer med rätt kompetens till jobb inom data- och IT-branschen är inte alltid enkelt, varför Software Skills, ett rekryteringsföretag i Göteborg, har gjort det till sin affärsidé. Eftersom de använder egenutvecklade tester för att utvärdera kandidater har behovet av ett skräddarsytt arbetsverktyg där testerna kan utgöra en integrerad delav systemet vuxit sig stort. LÄS MER