Sökning: "Adrian Zhubi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adrian Zhubi.

  1. 1. K2 eller K3 : Motiv till att redovisa enligt K3

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Adrian Zhubi; Albert Zhubi; [2016]
    Nyckelord :accounting choice; accounting advisor’s impact; K2; K3; principles-based accounting; rules-based accounting; redovisningsval; redovisningsrådgivares påverkan; K2; K3; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning;

    Sammanfattning : Titel: K2 eller K3 : Motiv till att redovisa enligt K3 Författare: Adrian Zhubi och Albert Zhubi Färdigställt: Våren 2016 Handledare: Eva BerggrenBakgrund: BFN har sedan 2004 gett ut allmänna råd, vilket har medfört att K-projektet skapats där företag delas in i fyra olika kategorier beroende på företagsstorlek. K-projektets vanligaste regelverk är huvudregelverket principbaserade K3 och alternativregelverket regelbaserade K2. LÄS MER