Sökning: "Advanced breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Advanced breast cancer.

 1. 1. A mixed clinicopathological and molecular proxy of homologous recombination deficiency in triple negative breast cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Elise Walford; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Clinical models are increasingly employed in medical science as either diagnostic or prognostic aids. Machine-learning methods are able to draw links in large data that can be used to predict patient risk and allow more informed decisions regarding treatment and medication intervention. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av avancerad bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Nimo Ali Muhumed Hashi; Idil Gacal; [2020]
  Nyckelord :Advanced breast cancer; experiences; women; Avancerad bröstcancer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen, vilket kan upplevas smärtsamt och förorsaka lidande. Att leva med avancerad bröstcancer innebär att livslängden förkortas när sjukdomen blir avancerad. Sjuksköterskans ansvarsområde ligger i att ge en god omvårdnad samt ge stöd och råd. LÄS MER

 3. 3. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med antikroppen trastuzumab emtansin (T-DM1) : En undersökning av läkemedlets effektivitet och relationen till biomarkörer med avseende på överlevnaden hos HER2-positiva patienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emmeli Ferm; [2020]
  Nyckelord :HER2-positiv bröstcancer; T-DM1; trastuzumab emtansin;

  Sammanfattning : Bröstcancer räknas idag till den vanligaste cancerformen bland kvinnor. År 2018 avled drygt 1400 personer till följd av sjukdomen, nästan alla som avled var diagnostiserade med metastaserad bröstcancer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med avancerad bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elvis Kika; Lydia Shinash; [2019]
  Nyckelord :advanced; breast cancer; experiences; nurse; women; avancerad; bröstcancer; kvinnor; sjuksköterska; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en folksjukdom som med hjälp av högteknologi går att upptäcka i tidigt skede. Avancerad bröstcancer är det sista stadiet (IV) i sjukdomsutvecklingen, vilket innebär att cancern har spridit sig i andra delar av kroppen. Kvinnor med avancerad bröstcancer behandlas palliativt. LÄS MER

 5. 5. Tackling the Silent Epidemic of Breast Cancer in Vietnam: A qualitative study examining barriers to early diagnosis

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Selma Kalkan; [2018]
  Nyckelord :barriers to early diagnosis; breast cancer; Vietnam; healthcare utilisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increasing number of women being diagnosed with advanced stages of breast cancer in low- and middle-income countries is demanding an improvement in early detection strategies. This thesis examines the barriers to early diagnosis in Hanoi, Vietnam by analysing patients’ paths from symptom recognition to initiation of treatment. LÄS MER